Dzisiaj jest

STRONA GŁÓWNA || Z ŻYCIA TOWARZYSTWA ||  ABSOLWENCIZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENGO 2017/2018

Uczestnicząc w zakończeniu roku szkolnego 2017/2018, miałem przyjemność wręczyć nagrody fundowane przez nasze Towarzystwo oraz Absolwentów Technikum Rolniczego uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w minionym roku szkolnym.

Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z najlepszą średnią wśród wszystkich kierunków nauczania otrzymał Patryk MIŚKIEWICZ.

Nagroda Absolwentów za najlepszą średnią wśród kierunków rolniczych została wręczona Adamowi JARCZEWSKIEMU.

Doceniając społeczną pracę na rzecz Towarzystwa, Zarząd uhonorował okolicznościową statuetką Pana profesora Piotra Bendkowskiego. Serdecznie dziękujemy Ci Piotrze.Wszystkim nagrodzonym gratuluję.Bogumił Skąpski
Przewodniczący

Zamieścił: Kurzawa Michał

Zjazd Absolwentów 2018

Przypominam, że najbliższy Zjazd Absolwentów zgodnie z wcześniejszymi sugestiami (patrz poniżej) odbędzie się w dniu 30.06.2018r. (ostatnia sobota czerwca). Na zjazd zapraszamy wszystkich absolwentów, także z osobą towarzyszącą (wysokość składki taka sama jak w przypadku absolwentów). Preferowane roczniki absolwentów to: 1968, 1970-79, 1983, 1988, 1993.

Program:
17:30 - 18:30 Spotkanie w klasach
19:00 - 19:45 Uroczyste otwarcie zebrania członków i sympatyków Towarzystwa P.Szk.Rol.
20:00- Bal Absolwentów

Składkę w wysokości 110 zł proszę wpłacać w terminie do 10 czerwca br. na konto bankowe:
81 1240 3305 1111 0000 2939 1811 Pekao SA
Wpłata jest warunkiem udziału w spotkaniu.

UWAGA!
W celu identyfikacji wpłat prosimy by w tytule wpłat koniecznie znalazły się:
- Imię i nazwisko używane w czasie nauki w szkole
- rok ukończenia szkoły
- " Uroczyste zebranie Towarzystwa "
np. Anna Kowalska, 1950r., zebranie Towarzystwa.


Wzorem lat ubiegłych klasy mogą organizować swoje spotkania od godzin wcześniejszych po uprzednim powiadomieniu organizatorów przez tzw. " liderów klasowych ".

WAŻNE. W tym roku z przyczyn od nas niezależnych nie będzie możliwości korzystania z noclegów internatowych.

Proszę także o przesyłanie drogą mailową skanów zdjęć z okresu nauki w szkole. Wzorem lat ubiegłych będą zamieszczone na naszej stronie (galerii) - patrz poniżej.

Mój i jednocześnie Towarzystwa adres email jest na stronie głównej, ale przypominam bkskapski73@wp.pl
Informacji można zasięgnąć także w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 43 8251491

Pozdrawiam.
Bogumił Skąpski


Matura 1975


Zamieścił: Kurzawa Michał

Matura 1973Zamieścił: Kurzawa Michał

Dnia 13 grudnia 2017 roku odbył się III Memoriał Waldemara Ruckiego w tenisie stołowym dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Zapolice,  Zduńska Wola oraz Szadek. Zawody otworzył  Dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach Pan Ireneusz Stasiak.  W  rywalizacji wzięło udział ponad 30 zawodników reprezentujących swoje szkoły. Zawodnicy walczyli o nagrody indywidualne oraz drużynowe puchary. Najlepszymi spośród szkół podstawowych okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelowie miejsce drugie  zajęły Wojsławice, a trzecie szkoła z Janiszewic. W Kategorii szkół Gimnazjalnych najlepsi byli uczniowie szkół w Czechach, drugie miejsce przypadło szkole Janiszewic, a na trzeciej pozycji uplasowali się uczniowie ze szkoły z Izabelowa. Nagrody rzeczowe dla zawodników ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach. Imprezie Patronował również Wójt Gminy Zduńska Wola, o którego Puchar walczyli uczniowie w klasyfikacji drużynowej. 


Koleżanki i Koledzy,
Zapadły pierwsze decyzje dotyczące uroczystego zebrania Towarzystwa i zjazdu absolwentów w 2018 r.
Termin uroczystości niezmienny, ostatnia sobota czerwca (30-tego). Warunki i program podobne jak w latach ubiegłych. Oprócz tradycyjnego spotkania roczników jubileuszowych czyli matura 1968, '73, '78, '83, '88, '93 r., postanowiliśmy spełnić prośby i sugestie absolwentów i zorganizować tzw. "spotkanie blokowe". Ustalono, że będą to wszystkie roczniki z lat 70-tych - matura 1970-79 r.
Bardzo proszę o wytypowanie i zgłoszenie się tzw. Liderów klasowych i kontakt mailowy lub telefoniczny. Przypominam, ze klasy organizują się same w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa.

Bogumił Skąpski
Zachęcamy do przysyłania skanów zdjęć. Oto pierwsze z nich:
Matura 1978

W dniu 24 października 2017 r. delegacja złożona z przedstawicieli Dyrekcji i Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w osobach: Dyrektor Ireneusz Stasiak, Przewodniczący Towarzystwa Bogumił Skąpski i Profesor Anna Majchrzak odwiedziła grób byłych zasłużonych dla naszej Szkoły Dyrektorów Leokadii i Antoniego Burcan. W imieniu Szkoły, Towarzystwa i Absolwentów złożono wiązankę kwiatów wraz z pamiątkową tabliczką.

Wraz z kol. Mateuszem Libiszowskim mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zorganizowanych przez Szkołę obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz Dni Papieskich.
W niezwykle miłej atmosferze, po występach zorganizowanych przez młodzież wręczyliśmy na ręce Dyrekcji i przedstawicieli młodzieży, ufundowane przez Towarzystwo pomoce audiowizualne i sprzęt sportowy, których to brak był w szkole wyraźnie odczuwalny.
Mamy nadzieję, że sprzęty te będą pomocne w dalszej edukacji.
Życzymy całej Społeczności Szkolnej wszystkiego najlepszego.

październik 2017r. przewodniczący T.P.Sz.Rol.
Bogumił Skąpski

Serdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć i filmów. Klikając w poniższą grafikę przeniesiesz się do czasu Balu Absolwentów w roku 2017...

Koleżanki i Koledzy

24 czerwca w trakcie uroczystego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach, tradycyjnie już miało miejsce wręczenie okolicznościowych certyfikatów z okazji 50-lecia ukończenia Technikum Rolniczego.
Dostojnym " Złotym Jubilatom " certyfikaty wręczyła w-ce dyrektor Z.S.R.C.K.U obchodząca jednocześnie swój srebrny 25-letni jubileusz, nasza absolwentka Jolanta BĘDKOWSKA - Ławniczek. Pani Dyrektor towarzyszyła prowadząca zebranie członkini Zarządu Towarzystwa, także "srebrna 25-latka" Małgorzata JARCZYŃSKA - JARCZAK.

Do zobaczenia za rok.
Bogdan Skąpski

Uczestnicząc w zakończeniu roku szkolnego 2016/2017, miałem przyjemność wręczyć nagrody fundowane przez nasze Towarzystwo oraz Absolwentów Technikum Rolniczego uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w minionym roku szkolnym.
Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z najlepszą średnią wśród wszystkich kierunków nauczania otrzymał Patryk MIŚKIEWICZ.
Nagroda Absolwentów za najlepszą średnią wśród kierunków rolniczych została wręczona Adamowi JARCZEWSKIEMU.
Doceniając społeczną pracę na rzecz Towarzystwa oraz absolwentów obchodzących swoje złote jubileusze szczególnie miło było mi wręczyć okolicznościową statuetkę Pani profesor Bogumile FILIPIAK. Jeszcze raz dziękujemy Ci Bogusiu.
Wszystkim nagrodzonym gratuluję.

Bogumił Skąpski
Przewodniczący


27 maja 2017 na obiektach Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy odbyła się 17-sta edycja biegów przełajowych pod hasłem "Dzieciństwo bez przemocy". W biegach w różnych kategoriach wiekowych uczestniczyło ponad 100 biegaczy reprezentujących między innymi szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego i poddębickiego.
Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność jako Towarzystwo wziąć w nich udział w charakterze sponsorów i fundatorów nagród. Wśród zwycięzców znaleźli się także młodzi sportowcy Zespołu Szkół Rolniczych ZSRCKU w Wojsławicach. Mam nadzieję, że nasza tam obecność oraz ich sukcesy przyczynią się do popularyzacji naszej Szkoły wśród młodzieży zainteresowanej kontynuacją nauki na poziomie ponadpodstawowym.
Wszystkich zainteresowanych imprezą zapraszam na strony interentowe:
 

Pozdrawiam,
Bogumił Skąpski
Matura - rok 1992


Matura - rok 1982Matura - rok 1977Matura - rok 1967


Koleżanki i Koledzy !

Witam serdecznie w Nowym 2017 Roku, życząc wszystkim dużo zdrowia i pomyślności. Oby sprzyjał naszemu corocznemu czerwcowemu spotkaniu i nie tylko.
W związku pytaniami dot. spotkania absolwentów i uroczystego zebrania Tow. P. Sz. Rol. informuję, że w tym roku odbędą się one wyjątkowo w sobotę 1-go lipca. Tradycyjny termin, czyli ostatnia sobota czerwca z przyczyn od nas niezależnych nie może być dotrzymany.
Koszt i dokładny program spotkania zostanie podany w m-cu kwietniu, ale będą zbliżone do ubiegłorocznych.
Na spotkanie szczególnie zapraszamy absolwentów z roczników jubileuszowych, kończących szkołę od roku 1967 co 5 lat, czyli roczniki kończące się na 7 i 2 (1967, 1972 itd.). Zapraszamy również inne klasy np. "sąsiadujące" ze sobą roczniki, bo jest to okazja spotkania się zaprzyjaźnionych koleżanek i kolegów tych klas.
W celu sprawnej organizacji proszę aby klasy wyznaczyły swoich liderów (lub sami się zaoferowali) do kontaktu drogą e-mailową / telefonicznie z Zarządem Towarzystwa lub sekretariatem szkoły. Bez liderów klasowych, absolwenci będą traktowani indywidualnie bez możliwości wcześniejszego spotkania w klasach z wychowawcami. Przypominam, że Towarzystwo wraz ze Szkołą umożliwia i pomaga w organizacji spotkań, ale ich nie organizuje samodzielnie. Utrzymujemy stały (stosowny do potrzeb) wzorowy kontakt z liderami i absolwentami klas z roczników 1965-1976.
Absolwenci mogą przybywać z osobami towarzyszącymi. Składka dla tych osób taka sama jak absolwenta.
Podobnie jak poprzednio zapewniamy nocleg w internacie po uprzednim zgłoszeniu.
Zapraszam wszystkich absolwentów do przesyłania na mój adres e-mail zeskanowanych zdjęć (pamiątek) z pobytu w szkole w trakcie pobierania nauki. Powiększą naszą galerię wspomnień.
Pozwolę sobie również przypomnieć, że nadszedł czas rozliczenia podatku rocznego ( PIT). Przekazanie nam 1% odpisu, pozwoli zasilić konto Towarzystwa i realizować cele statutowe. W roku ubiegłym wspomogliśmy Szkołę w wyposażeniu sal dydaktycznych, organizacji imprez sportowych propagujących ZSRCKU i przede wszystkim nagradzaniu najlepszych uczniów.

Numer KRS: 0000366440
Dziękujemy za wsparcie.

Z pozdrowieniem
Bogumił Skąpski
22. 01. 2017r
Do góry
Koleżanki i koledzy.

25-go czerwca odbyło się Uroczyste Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych, w trakcie którego miała miejsce miła uroczystość wręczenia pamiątkowych certyfikatów maturalnych absolwentom kończącym Technikum Rolnicze w 1966r. 50 lat temu !
Certyfikaty Szacownym Absolwentom wręczył Dyrektor Szkoły, Ireneusz Stasiak. Dla upamiętnienia tego spotkania przedstawiciel Jubilatów, Jan Gajewski przekazał Szkole pamiątkową tabliczkę z wygrawerowanymi nazwiskami obecnych na Zjeździe Absolwentów rocznika 1966.


    
Po zebraniu i uroczystym obiedzie, wszyscy przybyli na zjazd Absolwenci przystąpili do świętowania kolejnego pomaturalnego spotkania.

Kolejne zdjęcia będą umieszczane w miarę ich napływu od uczestników zjazdu na mailowy adres kontaktowy.
Więcej zdjęć do pobrania tutaj:
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu

Bogdan
Do góry


Matura 1966...
Matura 1976


Witam,

Na Zebraniu władz Towarzystwa odbytym w dniu 25.04.2016 r. omawiano organizację Uroczystego Zebrania w dniu 25.06.2016r.
Program spotkania:
17:30-18:00 - Spotkanie w klasach
19:00 19.30- Uroczyste, otwarte zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych
20:00 - Bal Absolwentów

Przypominam, że w spotkaniu mogą brać udział wszyscy Absolwenci, także z osobami towarzyszącymi, po wcześniejszym zgłoszeniu się i wpłaceniu składki w wysokości 100 zł na konto bankowe 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811 w PEKAO SA. w nieprzekraczalnym terminie do końca maja 2016.
UWAGA! W celu identyfikacji wpłat prosimy aby w tytule wpłaty koniecznie znalazło się:
- imię i nazwisko używane w czasie nauki szkolnej
- rok ukończenia szkoły
- uroczyste zebranie Towarzystwa
np: "Urszula Kowalska, absolwent 1976, Zebranie Towarzystwa"
Pierwszeństwo mają tzw. "roczniki jubileuszowe", kończące się maturą w latach 1966, 71, 76, 81, 86, 91, 96.

Wzorem lat ubiegłych klasy mogą organizować swoje spotkania od godzin wcześniejszych po uprzednim powiadomieniu organizatorów przez tzw. " liderów klasowych ".

Prosimy także o przysłanie drogą mailową zdjęć z okresu nauki w Szkole ( patrz poniżej ).

Pozdrawiam
Bogumił Skąpski
Do góry

Drodzy Uczestnicy Memoriału

Z wielką satysfakcją przyjąłem zaproszenie od organizatorów I Memoriału im. Waldemara Rudzkiego w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. Niestety z przyczyn osobistych nie mogę być dzisiaj razem z Wami. Dlatego tą drogą w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach oraz własnym, pragnę podziękować władzom Gminy Zduńska Wola za wyrażenie zgody na nadanie turniejowi imienia jednego z bardzo wielu wspaniałych Wychowawców, nie tylko sportowych, wojsławickiej " kuźni " kadr rolniczych a także innych zawodów.
Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych zawsze aktywnie, przy wsparciu kadry pedagogicznej, wśród której wyróżnił się profesor Waldemar Rudzki, uczestniczyła w życiu sportowym regionu, wielokrotnie skutecznie reprezentując barwy m.in LZS Wojsławice i Pogoni Zduńska Wola na arenach sportowych nie tylko Europy w różnych dyscyplinach sportu.
Mam nadzieję, że Memoriał w obecnej już postaci stanie się turniejem cyklicznym w organizacji którego, jako Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych deklarujemy pomoc i współpracę.
Dziękuję także sponsorom-absolwentom za pomoc umożliwiającą organizację Memoriału a także, w co wierzę, następnych.

Zawodnikom, trenerom i arbitrom życzę sportowej, prowadzonej w duchu fair play rywalizacji.
Niech zwyciężają najlepsi i do zobaczenia za rok.

 Z serdecznymi pozdrowieniami

Bogumił Skąpski
Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
Gdańsk, 08.12.2015r.

Materiał umieszczony na stronie Urzędu Gminy Zduńska Wola:

memoriał waldemara rudzkiego


Do góry

Drodzy Absolwenci !

Liczny udział Absolwentów jest zawsze największym wydarzeniem organizowanych uroczystości jubileuszowych szkoły.
Organizatorami tych uroczystości są:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
W lipcu 1995 r. w czasie Zjazdu Absolwentów roczników 1965-1971 zostało powołane Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach, którego zadaniem jest wspieranie działalności dydaktycznej szkoły i zacieśnianie więzi między absolwentami i absolwentów ze szkołą.
W dniu 16 października 1995 roku Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Sieradzu, następnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a w styczniu 2011 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Realizując najważniejsze cele statutowe i zadania pożytku publicznego Towarzystwo wspiera działalność dydaktyczną i pozalekcyjną szkoły oraz integruje absolwentów.
Wspierając działalność dydaktyczną Towarzystwo finansuje doposażanie szkoły w środki dydaktyczne i nagradza uczniów za najlepsze wyniki w nauce.
Dla zacieśniania więzi przyjacielskich między Absolwentami i Absolwentów ze szkołą organizowane są:
- Uroczyste spotkania członków Towarzystwa,
- Uroczyste spotkania jubileuszowe absolwentów z okazji okrągłych rocznic ukończenia Szkoły Rolniczej w Wojsławicach,
- Zjazdy Absolwentów różnych roczników z ich inicjatywy.
Od 2015 r. w porozumieniu z władzami Gminy Zduńska Wola, organizujemy turniej tenisa stołowego – Memoriał im. Mirosława ANDRYCHOWICZA i Waldemara RUDZKIEGO – nauczycieli, pasjonatów wojsławickiego sportu. Jest on jednym z cykli GRAND PRIX PRIME o znaczeniu międzypowiatowym, nagłaśnianym i reklamowanym w mediach. Pozwoli to promować Szkołę i Towarzystwo w dużo szerszym zakresie niż dotychczas.
Od 2 lat z inicjatywy Towarzystwa jest fundowana przez Absolwentów nagroda finansowa dla najlepszego ucznia kierunku rolniczego. Składają się na nią dobrowolne datki absolwentów, wpłacane przy okazji spotkań i zjazdów, a także bezpośrednio na konto Towarzystwa. Liczymy na kontynuację tej fantastycznej inicjatywy i dalsze wpłaty na ten cel.
ABSOLWENCI, TO JEST NASZA NAGRODA, NASZA DUMA I NASZE PRZEDŁUŻENIE SZKOLNYCH WSPOMNIEŃ.
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach jako Organizacja Pożytku Publicznego zwraca się z apelem do Absolwentów i Sympatyków Szkół Rolniczych w Wojsławicach o przekazywanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych dla Towarzystwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie działalności służącej szkole, uczniom i absolwentom.

Zarząd i Rada Towarzystwa
Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach


(kliknij aby pobrać nasz folder)
Do góry
Absolwencie !

Jubileusz 70-lecia jest okazją by sobie przypomnieć lata szkolne. Proponujemy zabawę pod hasłem "Rozpoznaj się". Proszę więc aby drogą mailową na adresy Towarzystwa i Szkoły nadsyłać kolejne zdjęcia, głównie grupowe. Życzymy przyjemnej zabawy i miłych wspomnień.

A oto zdjęcia z pierwszej z lat 60-tych.
absolwenci ZSRCKU


Nasze zdjęcia z połowy lat 70-tych.

 
Historyczny Zjazd Absolwentów z roku 1975.

Lata  80-te...
 
40 lat minęło...


Koleżanki, Koledzy !
W dniu 26 czerwca odbyło się w Naszej Szkole zakończenie roku szkolnego. Miło mi poinformować, iż po raz drugi z rzędu Nagrodę Absolwentów za najlepsze wyniki w nauce w Technikum w zawodzie technik rolnik otrzymała uczennica klasy trzeciej Justyna Kubiak.
Gratulujemy Justynko i życzymy dalszych sukcesów. Będzie nam miło jak w przyszłości zamiast naszej nagrody odbierzesz tekę Ministra Rolnictwa.
Towarzystwo tradycyjnie ufundowało także nagrody za najlepsze wyniki w nauce w całej Szkole. Nagrody te otrzymali uczniowie: Dawid Matusiak z Liceum Ogólnokształcącego oraz Artur Król z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

                                                                                                        Bogdan Skąpski
Do góry

Szanowni Państwo,

Szanowny Absolwencie,

            W Wojsławicach dnia 10 października 2015 r. czeka nas doniosła i piękna uroczystość. Tego dnia Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach obchodził będzie 70-lecie swojego istnienia. Będzie to wielkie wydarzenie nie tylko dla samej szkoły, ale też dla setek jej Absolwentów, którzy przez te lata opuścili jej mury. Doniosłość uroczystości podkreśli fakt otrzymania sztandaru- symbolu każdej placówki edukacyjnej, który jednoczy kolejne pokolenia uczniów, zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego jej reprezentowania. To właśnie w nim zawarta i zapisania jest historia setek, a nawet tysięcy  osób, które się tu kształciły. Dziś wielu z Was to pracownicy samorządowi, członkowie organizacji rolniczych, działacze społeczni, właściciele różnych firm, pracownicy różnorodnych zakładów oraz rolnicy prowadzący własne gospodarstwa rolne.

Zwracamy się do Was Drodzy Absolwenci i Przyjaciele ZSRCKU o finansowe wsparcie idei ufundowanie nowego sztandaru. Niech nie będzie on tylko materialnym symbolem szkoły, ale również zjednoczy Nas, wpisze w historię tradycji ZSRCKU i ukoronuje jej piękną działalność oświatową.

Ponadto proponujemy wykupienie gwoździ pamiątkowych z ręcznym grawerunkiem np. imienia i nazwiska fundatora, nazwy firmy, instytucji, zespołu klasowego itp. (według życzenia).
Koszt gwoździa to minimum 200 zł. Słownie: dwieście złotych.

Całkowity koszt uczestnictwa w uroczystościach wynosi 190 zł od osoby, tzn,
koszt uczestnictwa w części oficjalnej 70 zł, koszt uczestnictwa w balu absolwentów 120 zł od osoby.
Koszt uczestnictwa dla małżeństw - 300 zł od pary (część oficjalna - 140 zł, bal absolwentów 180 zł)

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu. Koszt noclegu to nie mniej niż 10 zł. Oznacza to, że każda dobrowolna dodatkowa wpłata zostania przyjęta z radością i wdzięcznością.

Szczegółowy program uroczystości będzie publikowany na naszej stronie internetowej oraz tutaj: https://www.facebook.com/zsrcku.wojslawice

Nie z obowiązku, ale z potrzeby serca prosimy o wpłatę na konto:

81 1240 3305 1111 0000 2939 1811

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


70 lat minęło!


Miło mi poinformować, że z inicjatywy Dyrekcji ZSRCKU w Wojsławicach została powołana grupa organizacyjna celem przygotowania obchodów Jubileuszu 70-lecia utworzenia Szkoły Rolniczej w Wojsławicach. W skład grupy wchodzą także przedstawiciele naszego Towarzystwa. Wstępnie ustalono, że uroczystość odbędzie się
10.10.2015r. wg programu opracowanego przez powołany komitet na kolejnym jego posiedzeniu (marzec - kwiecień).

Jubileusz będzie także możliwością spotkania się absolwentów Szkoły z całego okresu nauczania. W szczególności zaś tzw. roczników jubileuszowych z cyklu 5-letniego (od 2010r w dół co 5 lat). Przedstawicieli klas zainteresowanych takim spotkaniem proszę o kontakt ze mną lub sekretariatem Szkoły (adresy i numery telefonów dostępne na stronach internetowych). Zainteresowane klasy muszą się organizować same. Szkoła i Towarzystwo służą jedynie pomocą. W roku bieżącym nie przewidujemy organizacji tradycyjnego czerwcowego zjazdu absolwentów.

Postanowiono również wymienić istniejący a sfatygowany już upływem czasu sztandar Szkoły na nowy bardziej okazały. Okazałość ta jest jednak w dużej mierze uzależniona od sponsorów, sympatyków i absolwentów chcących być jego fundatorami i tym samym czuć się nadal z Nią związanym. Pamiętajmy, że sztandar będzie symbolem istnienia i działalności Szkoły z którą mieliśmy zaszczyt być związani w różnych jej etapach funkcjonowania.

Instytucje i osoby, które chcą wnieść cegiełkę i czuć się fundatorami sztandaru, prosimy o przekazywanie dobrowolnych kwot na konto Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dopiskiem " sztandar". Pieniądze można przekazywać w inny, wygodny dla siebie sposób, po uprzednim kontakcie z sekretariatem ZSRol., lub Zarządem Towarzystwa PSzRol.

Kolejne informacje dot. obchodów oraz zjazdu absolwentów, będą umieszczane na stronie internetowej ZSRCKU oraz w zakładce TPSR Wojsławice oraz na szkolnym profilu Facebook.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy absolwenci korzystają z Internetu. Proszę zatem o wzajemne przekazywanie sobie wszelkich komunikatów i próśb organizatorów drogą poza internetową.

Drodzy Absolwenci i Sympatycy!

Organizatorzy liczą na waszą pomoc, zaangażowanie w przygotowaniu Jubileuszu i przybycie na jego cześć finalną.

W imieniu organizatorów

Bogumił Skąpski
Przewodniczący TPSR


KRS 0000366440
Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa

Zapraszamy wszystkich absolwentów do przyłączania się do nas. Roczną składkę na działalność statutową w wysokości 20 zł można wpłacać
na konto w banku PEKAO SA.
 nr konta: 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811

Do góry


I po Zjeździe...
 Zaglądajcie także na stronę "Z życia Towarzystwa"
ZAPROSZENIE

Rada Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach uprzejmie zaprasza na uroczyste Spotkanie Członków i Sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach oraz Absolwentów którzy ukończyli naukę w latach 74,79,84,89 obchodzących Jubileusze 25, 30, 35, 40-lecia.
Uroczyste spotkanie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 roku ( ostatnia sobota czerwca) od godz. 17:30 w budynku szkolnym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
Deklarując udział w Zjeździe należy dokonać wpłaty kwoty 100,00 zł do dnia 20 maja 2014 roku na konto:
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
Bank PEKAO SA I Oddział w Zduńskiej Woli
Ul. Kilińskiego 7/11 98-220 Zduńska Wola
Nr rachunku : 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811
Informujemy, że wpłaty dokonane przez Uczestników Zjazdu przeznaczone są na przygotowanie posiłków i inne wydatki organizacyjne.

Program Zjazdu Absolwentów:
• Godz. 17:30 – 18:00 – przybycie Absolwentów i Członków Towarzystwa, załatwianie spraw organizacyjnych ( podpisanie list obecności), Zebranie Towarzystwa
• Godz. 18:00 – 19:00 – Spotkania w klasach
• Godz. 19:00 – Uroczysta Kolacja i zabawa taneczna do białego rana .
Informacja dodatkowa
Uczestnicy Zjazdu mogą skorzystać z noclegu za odpłatnością 10,00 zł od osoby.
W tej sprawie należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły : (43) 825 – 14 - 91
Do góry
 APEL
Członkowie Towarzystwa i jednoczenie Absolwenci PTR w Wojsławicach z lat 1964-65, koledzy Kazimierz Płatek i Zdzisław Caban apelują do swoich koleżanek o kolegów Absolwentów swoich roczników o kontakt przez sekretariat Szkoły, tel. 438251491 lub adres e-mail Towarzystwa o udział w czerwcowym zjeździe Absolwentów. Okazją jest 50 rocznica ukończenia szkoły. Osobisty kontakt między Absolwentami tych roczników jest utrudniony z powodu braków adresów do korespondencji. Przypominamy, że coroczne uroczyste zebrania Towarzystwa, połączone ze zjazdem Absolwentów są otwarte dla wszystkich Absolwentów PTR, bez względu na rok jego ukończenia. Szczególnie mile widziane są roczniki starsze, dla których takie spotkania mogą być szczególnie miłe.
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zadeklarowanie przyjazdu i wpłata na podane konto ustalonej kwoty wpisowego.

                                                                            Organizatorzy
Do góry

MŁODZI 40-LETNI SKRZYKUJĄ SIĘ

Och, co za wspaniała młodzież ! Szkoda, że pozostało już tylko wzdychać. A jednak może nie?...
Nieustająco piękne Panie i przystojni Panowie po 40 latach wyznaczyli sobie spotkanie celem ponownego, już bezstresowego zdawania matury. A czują się ciągle młodo na ciele i umyśle. Tym razem z przedmiotów jeszcze bardziej ścisłych (w parach) i dowolnie wybranych (w kółeczku). Przedmioty nadprogramowe to taniec, śpiew i muzyka. Jako nieobowiązkowe zaś, to zajęcia gastronomiczne.

Zamiast stu dni, może być sto gram!
Oceniany będzie także stopień zmęczenia i szerokości uśmiechu Nieobecni nie będą usprawiedliwieni. Panowie utracą także możliwość dostąpienia zaszczytu i zatańczenia z wychowawczynią. Pomyślcie tylko czy to wypada, by choć przez chwilę odpoczywała.

Panie zaś nie wymienią bieżących i niekoniecznie najświeższych wiadomości "magielnych"

Tak więc stawiajmy się licznie bez wyjątków. Gwarancja zdania ponownych egzaminów na 6 murowana, podobnie jak udanej zabawy do białego rana albo i dłużej, jeżeli zajdzie potrzeba głębszych wspomnień i dokończenia niedokończonych historii sprzed lat.

 Do góry                                                          Repetent pragnący uzupełnić braki maturalne
Witam Koleżanki i Kolegów,

Wiosna tuż-tuż. Pora zacząć myśleć o zbliżającym się czerwcowym zjeździe absolwentów, wzajemnie się mobilizując do uczestnictwa w nim. Piszącego te słowa obudziły z marazmu zimowego i zmobilizowały do działania nawet siły nadprzyrodzone.
Odliczając dni do 28 czerwca, tak sobie wzdycham, aż tu słyszę głos z góry.
- Co ci Bogusiu dolega, co tak wzdychasz?
- Oj tęskno mi Panie !
- A za czym ci tak tęskno?
- Za naturą Panie ! Za naturą !


Bez sztuczności  i botoksu 
- Oj Bogusiu jest na co popatrzeć , oj jest !- Panie, ale jest i nadal co kilka lat.
Sama młodość, czar i uroda.
I tak będzie a nawet jeszcze młodziej i urodziwiej w czerwcu.
Oj, będzie , będzie się działo. Oj, będzie, będzie zabawa

ZAPRASZAMY
A niezdecydowanym jeszcze proponuję kreacje balowe damskie i męskie, tanie, wygodne i do tego sexy

 WYSYŁAJCIE NA PODANY ADRES (bkskapski73@wp.pl )ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH ZJAZDÓW.

Do góry                                                                                                Boguś S.

W dniu 27.09.2013 odbyło się zebranie Rady Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
    Poza postanowieniami i uchwałami wynikającymi z prac statutowych (protokół zebrania), Rada podjęła także decyzję dotyczącą przyszłorocznego uroczystego zebrania członków i sympatyków Towarzystwa. Odbędzie się ono tradycyjnie w ostatnią sobotę czerwca, tj. 28 czerwca 2014 o godzinie 15:00 a po nim również tradycyjny bal połączony ze zjazdem absolwentów jubileuszowych roczników.
    Termin składania deklaracji uczestnictwa wyznaczono na dzień 31.03.2014 a uiszczenia składek w wysokości 100 zł do dnia 10.05.2014.
    Postanowiono bal ten dodatkowo potraktować jako częściowo charytatywny, zbierając dobrowolne datki do ustawionej puszki (bez personalizacji) na rzecz statutowej działalności Towarzystwa.
    Rada dziękuje także wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za rok ubiegły. Szkoda, że przekazana kwota (szczegóły w sprawozdaniu finansowym) była mniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczymy jednak, że była to tylko chwilowa "demobilizacja", by w roku 2014 wrócić do "normalności" a nawet większej mobilizacji, niż w latach poprzednich.
Wszystkich zainteresowanych zbliżającym się zjazdem proszę o kontakt meilowy na podany na stronie głównej naszego Towarzystwa.
    Każda z klas jubileuszowych musi wytypować (mogą być ochotnicy) po 1-2 osoby do konsultowania bieżących spraw organizacyjnych.

                                                                                Z poważaniem,
Do góry                                                                         Bogumił Skąpski
Koleżanki i Koledzy Absolwenci,
Z przyjemnością powiadamiam w imieniu Zarządu, że po jednorocznej przerwie Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach wznawia w ostatnią sobotę czerwca roku 2014 uroczyste spotkania swoich członków i sympatyków.
W ramach części nieoficjalnej zapraszamy także Absolwentów z okazji 25-lecia, 30-lecia, 35-lecia i 40-lecia ukończenia Technikum Rolniczego w Wojsławicach.
Aktualnie dotyczy to roczników Matura - 1974, 1979, 1984 i 1989.
Proszę o zgłaszanie się absolwentów chętnych do udziału oraz pomocy w organizacji tego spotkania w terminie do 15 grudnia 2013.
W spotkaniu tym tradycyjnie biorą również udział już świetnie zorganizowane roczniki Matura 72, 73, 74, 75 na zasadach wcześniej ustalonych.
Towarzystwo i Dyrekcja Szkoły nie wysyłają indywidualnych zaproszeń

                                                                            Z pozdrowieniem,
                                                                            Bogumił Skąpski
                                                                            (bkskapski73@wp.pl)

Do góry

Witam w naszej zakładce Absolwentów wszystkich profili i roczników ZSR w Wojsławicach kończących naszą Szkołę od początku jej istnienia.
Zakładkę tą traktujemy jako wymianę informacji, propozycji i sugestii między Szkołą i Towarzystwem a Absolwentami.
Jednocześnie informuje Absolwentów Matura'73, że uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia ukończenia Szkoły zostało wyjątkowo przeniesione na rok 2014. Pozostałe jubileuszowe roczniki nie wykazały zainteresowania organizacją spotkania.

Prosimy o większą aktywność kolejne jubileuszowe roczniki w organizowaniu spotkań w 2014 r. oraz w kolejnych latach.

Do góry


DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZARZapraszamy wszystkich absolwentów do przyłączania się do nas.
Roczną składkę na działalność statutową w wysokości 20 zł można wpłacać na konto:
 PEKAO SA 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811


Osoba do kontaktu: Bogumił Skąpski - e-mail: bkskapski73@wp.pl 

Do góry


strzałka do góry