Dzisiaj jest

OGŁOSZENIA, PRZETARGI, ZAMÓWIENIA

Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach


Szczegółowe informacje:

BIP-przetargi

OD DNIA 23.07.2018 r. OGŁOSZENIA, PRZETARGI, ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ TUTAJZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ZADANIE PN.:  Sprzedaż słomy z pól należących do ZSRCKU w Wojsławicach podczas akcji „ŻNIWA 2018”.

Data publikacji: 20.07.2018
Zamieścił: Kurzawa MichaŁ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach - nr sprawy S/1/18.

Data publikacji: 20.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach - nr sprawy S/1/18.

Data publikacji: 20.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach - nr sprawy S/1/18.

Data publikacji: 20.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę pelletu dla Z.S.R.C.K.U. w Wojsławicach – nr sprawy P/1/18.

Data publikacji: 17.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę pelletu dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – nr sprawy P/1/2018.

Data publikacji: 17.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – nr sprawy S/1/18.

Data publikacji: 17.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę pelletu dla Z.S.R.C.K.U. w Wojsławicach.

SIWZ - pobierz
Załączniki do SIWZ - pobierz


Data publikacji: 03.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych dla ZSRCKU.

SIWZ - pobierz
Załączniki do SIWZ - pobierz


Data publikacji: 03.07.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY REMONTOWE –
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZO/EFS/2018

Data publikacji: 30.05.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż siana przeznaczonego do zbioru we własnym zakresie
Data publikacji: 23.05.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/EFS/2018 dotyczące prac remontowych w pracowni gastronomicznej i budynku warsztatów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, realizowanych w ramach projektów "W pole z GPS-em" nr projektu RPLD.11.03.01-10-0027/17-00 oraz "A nuż widelec ..." nr projektu RPLD.11.03.01-10-0021/17-00, w okresie czasu od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2020 r., współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS TECHNICZNY
-
ZAŁACZNIK NR 2 - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ-OFERENTA
- ZAŁĄCZNIK NR 5 - UMOWA O ROBOTY REMONTOWE - WZÓR


Data publikacji: 14.05.2018
Zamieścił: Kurzawa Michał

Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż zboża
Data publikacji: 10.04.2017

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodów:
- Lancia Kappa
- Polonez Truck

Data publikacji: 24.03.2017


Aktualne plany zamówień publicznych znajdują się tutaj