Dzisiaj jest
Projekty edukacyjne realizowane
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

„Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej”

Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSRCKU oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.
Organizacje Partnerskie:
1. Green Academy Aarhus, Dania
2. TRIBEKA, Malaga, Hiszpania

Uczestnicy i mobilności:
1. 26 uczniów w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki + nauczyciele opiekunowie.
Uczniowie odbędą 4- tygodniowy staż w Green Academy Aarhus w Beder w Danii w terminie: 29.04.2018r. – 26.05.2018r.
2. 19 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych + nauczyciele opiekunowie.
Uczniowie odbędą 4- tygodniowy staż w przedsiębiorstwach gastronomicznych w Maladze w Hiszpanii w terminie: 04.02.2018r. - 03.03.2018r.
3. 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Nauczyciele odbędą 2-tygodniowy job shadowing w Green Academy Aarhus w Beder w Danii w terminie: 05.08.2018r. – 18.08.2018r.
4. 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.
Nauczyciele odbędą 2-tygodniowy job shadowing w przedsiębiorstwach gastronomicznych w Maladze w Hiszpanii w terminach: 04.02.2018r.– 17.02.2018r. i 29.04.2018r. – 12.05.2018r.
5. Dyrekcja ZSRCKU w Wojsławicach
1 osoba weźmie udział w 1-tygodniowym job shadowing w Instituto de Educación Secundaria Ies Jacaranda w Maladze w Hiszpanii, która prowadzi kształcenie zawodowe w kilku zawodach m.in. związanymi z gastronomią i cieszy się w Hiszpanii dużą renomą. Termin: 04.02.2018r. – 10.02.2018r.
2 osoby wezmą udział w 1- tygodniowym job shadowing w Green Academy Aarhus w Beder w Danii w terminie: 23.09.2018r. – 29.09.2018r.

Wzrost kompetencji zawodowych uczestników projektu zostanie potwierdzony dokumentami Europass Mobilność oraz ECVET.
Programowi zawodowemu towarzyszyć będzie program kulturowy, który przybliży uczestnikom specyfikę kraju i regionu mobilności.
Uczestnicy mobilności w Danii zamieszkiwać będą w akademiku Green Academy Aarhus, a uczestnicy mobilości w Hiszpanii – u rodzin hiszpańskich.
Strona zrealizowanego projektu: TUTAJ ===>

Instaling
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
W Programie Insta.Ling biorą również udział uczniowie naszej szkoły.

2014/2015

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

ZA HORYZONT - PODRÓŻUJ, ŚNIJ, ODKRYWAJ...


KUCHARZE SWEGO LOSU


POLICJANT O NAJWYŻSZYCH KWALIFIKACJACH

Powiat Zduńskowolski 

Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl


"Szkolne Przedsiębiorstwa Społeczne ambasadorem rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich
i wiejsko-miejskich"