Dzisiaj jest
Projekty edukacyjne realizowane
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach


Lista uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista uczniów technikum w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista nauczycieli technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista osób z Zespołu Zarządzającego ZSRCKU w Wojsławicach zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Dyrekcja ZSRCKU w Wojsławicach zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie POWER:

„Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej”

Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSRCKU oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.
Organizacje Partnerskie:
1. Green Academy Aarhus, Dania
2. TRIBEKA, Malaga, Hiszpania

Uczestnicy i mobilności:
1. 26 uczniów w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki + nauczyciele opiekunowie.
Uczniowie odbędą 4- tygodniowy staż w Green Academy Aarhus w Beder w Danii w terminie: 29.04.2018r. – 26.05.2018r.
2. 19 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych + nauczyciele opiekunowie.
Uczniowie odbędą 4- tygodniowy staż w przedsiębiorstwach gastronomicznych w Maladze w Hiszpanii w terminie: 04.02.2018r. - 03.03.2018r.
3. 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Nauczyciele odbędą 2-tygodniowy job shadowing w Green Academy Aarhus w Beder w Danii w terminie: 05.08.2018r. – 18.08.2018r.
4. 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.
Nauczyciele odbędą 2-tygodniowy job shadowing w przedsiębiorstwach gastronomicznych w Maladze w Hiszpanii w terminach: 04.02.2018r.– 17.02.2018r. i 29.04.2018r. – 12.05.2018r.
5. Dyrekcja ZSRCKU w Wojsławicach
1 osoba weźmie udział w 1-tygodniowym job shadowing w Instituto de Educación Secundaria Ies Jacaranda w Maladze w Hiszpanii, która prowadzi kształcenie zawodowe w kilku zawodach m.in. związanymi z gastronomią i cieszy się w Hiszpanii dużą renomą. Termin: 04.02.2018r. – 10.02.2018r.
2 osoby wezmą udział w 1- tygodniowym job shadowing w Green Academy Aarhus w Beder w Danii w terminie: 23.09.2018r. – 29.09.2018r.

Wzrost kompetencji zawodowych uczestników projektu zostanie potwierdzony dokumentami Europass Mobilność oraz ECVET.
Programowi zawodowemu towarzyszyć będzie program kulturowy, który przybliży uczestnikom specyfikę kraju i regionu mobilności.
Uczestnicy mobilności w Danii zamieszkiwać będą w akademiku Green Academy Aarhus, a uczestnicy mobilości w Hiszpanii – u rodzin hiszpańskich.

Formularze zgłoszeniowe zamieszczone są poniżej.
Formularz głoszenia osoby uczącej się
Formularz zgłoszenia nauczyciela
Można je pobrać także sekretariacie szkoły.
Regulamin rekrutacji

Formularze zgłoszeniowe należy oddać do 20.10.2017r. do p. Lucyny Gara lub p. Bogumiły Filipiak.


Instaling
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
W Programie Insta.Ling biorą również udział uczniowie naszej szkoły.

2014/2015

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

ZA HORYZONT - PODRÓŻUJ, ŚNIJ, ODKRYWAJ...


KUCHARZE SWEGO LOSU


POLICJANT O NAJWYŻSZYCH KWALIFIKACJACH

Powiat Zduńskowolski 

Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl


"Szkolne Przedsiębiorstwa Społeczne ambasadorem rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich
i wiejsko-miejskich"