Dzisiaj jest
Projekty realizowane
w Zespole Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

15 osób z klasy III TR bierze udział w projekcie:
„Szkolne przedsiębiorstwa społeczne ambasadorem rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.”
Czas trwania projektu: wrzesień - grudzień 2011
Cel projektu: Wypracowanie przez uczniów modelu i profilu przyszłego przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o analizę lokalnych problemów i dostępnych zasobów.
Opis projektu:
Projekt składa się z 4 modułów szkoleniowych:
• Moduł I - podstawy ekonomii społecznej i warsztaty wolontariusza,
• Moduł II - warsztaty lidera:

• Moduł III - model funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
• Moduł IV - mechanizm budowy partnerstwa lokalnego.
Moduły szkoleniowe odbywają się podczas 3-dnowych warsztatów szkoleniowych w Zakopanem (Willa „Krzesanica i Pensjonat „Pod Giewontem”).
W ramach działań projektowych przewidziane zostały także:
• 2 konferencje lokalne (organizowane przez uczestników projektu w lokalnym środowisku),które służą przybliżeniu społeczności lokalnej idei partnerstwa na rzecz wspierania ekonomii społecznej i nawiązaniu współpracy z potencjalnymi podmiotami tj. samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi.
• konferencja krajowa rozpoczynająca projekt, która odbyła się w Warszawie w Hotelu „Gromada” 7-8 października 2011 roku
• zagraniczny wyjazd studyjny, podczas którego młodzież zapozna się z problematyką agroenergii
• konferencja krajowa kończąca projekt, która odbędzie się 21 grudnia 20011 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas której młodzież zaprezentuje wypracowane modele przedsiębiorstw społecznych, partnerstw społecznych i grup samokształceniowych
Przewidywane rezultaty projektu:
• Opracowanie modelu tworzenia młodzieżowych grup samokształceniowych;
• Opracowanie modelu i strategii rozwoju szkolnego przedsiębiorstwa społecznego;
• Opracowanie modelu partnerstwa lokalnego opartego o współpracę społeczności szkolnych, samorządu, lokalnego biznesu, NGO.
Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę i kompetencje dotyczące profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego oraz zapoznanie się z problemami i możliwościami rozwiązań przy wsparciu nowych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.
Beneficjenci projektu:
• grupa 60 uczniów (15 uczniów z technikum w Wojsławicach)
• 4 nauczycieli
• 4 samorządowców

e-zdunska.pl
Praca - Kariera
W Wojsławicach założą szkolną spółdzielnię
Wpisany przez Paweł Perdek   
piątek, 21 października 2011 09:27

15 uczniów Zespołu Szkół CKU Wojsławice bierze udział w projekcie "Szkolne Przedsiębiorstwa Społeczne ambasadorem rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich". Młodzież bierze udział w konferencjach, wyjazdowych warsztatach i seminariach, zdobywa wiedzę, która pozwoli na uruchomienie spółdzielni uczniowskiej.

Więcej wiadomości na portalu e-zdunska:
http://ezdunska.pl/index.php/wiadomosci-praca-kariera/2086-w-wojsawicach-zao-szkoln-spodzielni-