Dzisiaj jest
Projekt "Policjant o najwyższych kwalifikacjach" realizowany
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EFSPowiat Zduńskowolski

Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl

Zajęcia w  ramach realizacji Projektu „ Policjant o najwyższych kwalifikacjach” :

Od września 2009r w naszej szkole powstały 2 klasy liceum ogólnokształcące o charakterze policyjnym. Realizując specyfikę kształcenia związaną z tym zawodem szkoła nasza wdrożyła do realizacji projekt o nazwie

"Policjant o najwyższych kwalifikacjach”

 W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedze i umiejętności z takich przedmiotów jak: Przedsiębiorczość, matematyka, informatyka, oraz języki obce. Od nadchodzącego roku szkolnego pomocą w tym będą dla nich nowopowstające

Pracownie językowe z dostępem do tablic interaktywnych. Każdy z uczniów biorący udział w projekcie jest traktowany indywidualnie i ma możliwość samorealizacji. Zajęcia te doskonale pomagają w przygotowaniu się każdego uczestnika do czekającego go egzaminu dojrzałości.