Dzisiaj jest
Informacje na temat naboru
do Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

W roku szkolnym 2018/ 2019
proponujemy następujące typy szkół:

Technikum w zawodzie technik rolnik
Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące - szkolenie pożarnicze

Liceum Ogólnokształcące - szkolenie policyjne
Liceum Ogólnokształcące - szkolenie bezpieczeństwo wewnętrzne
Liceum Ogólnokształcące - szkolenie
wojskowo-medyczne - NOWOŚĆ!

Szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz
Szkoła branżowa I stopnia zawodowa w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Szkoła branżowa I stopnia zawodowa w zawodzie rolnik

Zasady i terminy rekrutacji
Jak dostać się do naszej szkoły ponadgimnazjalnej?

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl .
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Cebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

4. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
2018-05-21 08:00:00 2018-06-20 12:00:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
2018-05-21 08:00:00 2018-06-28 15:00:00 Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów
2018-07-02 12:00:00 2018-07-02 12:00:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
2018-07-02 12:00:00 2018-07-09 12:00:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
2018-07-10 12:00:00 2018-07-10 12:00:00 Publikacja list przyjętych

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

… to wszystko! Powodzenia!

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2018
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej
I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych,
w województwie łódzkim.