Dzisiaj jest
Informacje na temat naboru
do Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

W roku szkolnym 2017/ 2018
proponujemy następujące typy szkół:

Technikum w zawodzie technik rolnik
Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technikum w zawodzie technik kelner- NOWY KIERUNEK!
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące o charakterze pożarniczym

Liceum Ogólnokształcące o charakterze policyjnym
Liceum Ogólnokształcące o charakterze bezpieczeństwa wewnętrznego
Liceum Ogólnokształcące o charakterze
wojskowo-sportowym - NOWOŚĆ!

Szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz
Szkoła branżowa I stopnia zawodowa w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Szkoła branżowa I stopnia zawodowa w zawodzie rolnik

Zasady i terminy rekrutacji
Jak dostać się do naszej szkoły ponadgimnazjalnej?

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl .
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Cebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

4. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
22.05.2017 21.06.2017 12:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
23.06.2017 08:00 27.06.2017 12:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
03.07.2017 12:00 03.07.2017 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
03.07.2017 12:00 10.07.2017 12:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
11.07.2017 12:00 11.07.2017 12:00 Publikacja list przyjętych

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

… to wszystko! Powodzenia!

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2017
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 7 kwietnia 2017r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej
I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych,
w województwie łódzkim.