Dzisiaj jest
Informacje na temat naboru
do Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

W roku szkolnym 2018/ 2019
zapraszamy do nauki w następujących typach szkół:

2-letnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
technik rolnik
technik architektury krajobrazu

3- letnie Technikum Uzupełniające (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
technik rolnik

 2- letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)

Nauka bezpłatna w systemie zaocznym
według ustaleń słuchaczy!


Tylko u nas zdobędziesz bezpłatnie kwalifikacje niezbędne do przejęcia gospodarstwa rolnego, otrzymania wsparcia finansowego z programów pomocowych Unii Europejskiej, zakupu ziemi na działalność rolniczą. 

Nauka rozpocznie się w październiku 2018 r. Na zakończenie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dający dyplom (w przypadku szkoły policealnej oraz technikum uzupełniającego), a także egzamin maturalny (w przypadku technikum uzupełniającego oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego). 

W terminie 01 lipca - 25 sierpnia 2018 r. złóż następujące dokumenty:

- podanie
- kserokopię dowodu osobistego
- 3 fotografie
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
lub w przypadku technikum uzupełniającego oraz liceum uzupełniającego
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
Bliższe informacje w sekretariacie szkoły tel. (43) 825-14-91
.