Dzisiaj jest
Propozycja kursów organizowanych
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik agrobiznesu (331402)
Kwalifikacja: Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)
Czas trwania kursu: 1 semestr
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegóły  |  Pobierz podanie


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Rolnik (613003)
Kwalifikacja: Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)
Czas trwania kursu: 2 semestry
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegółyPobierz podanie


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik rolnik (331402)
Kwalifikacja: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16)
Czas trwania kursu: 1 semestr
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegółyPobierz podanie


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)
Kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)
Czas trwania kursu: 1 semestr
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegółyPobierz podanie


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy K1- T.6. Sporządzanie potraw i napojów wyodrębnionej w zawodach: kucharz 512001, technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)
Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów (K1-T.6)
Czas trwania kursu: 2 semestry
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegółyPobierz podanie


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy T.3.Piekarz wyodrębniony w zawodach: piekarz (751204), technik technologii żywności (314403)
Kwalifikacja: Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
Czas trwania kursu: 2 semestry
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegółyPobierz podanie


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy T.5.Wędliniarz wyodrębniony w zawodach: wędliniarz (751107), technik technologii żywności (3144403)
Kwalifikacja: Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5)
Czas trwania kursu: 2 semestry
System zajęć: zaoczny

Kliknij tutaj i zobacz szczegółyPobierz podanie


Więcej informacji oraz zapisy w ZSRCKU, Wojsławice 118 – sekretariat szkoły tel. (43) 825-14-91

Liczniki internetowe