Dzisiaj jest
Projekt "Kucharze swego losu" realizowany
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

"Kucharze swego losu" - wsparcie oddalonej inicjatywy uczniów ZSRCKU dotyczącej zorganizowania szkolenia kształtującego umiejętności świadczenia nowoczesnych usług cateringowych.

I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Numer i nazwa działania: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2. Nazwa projektu: "Kucharze swego losu" - wsparcie oddolnej inicjatywy uczniów ZSRCKU dotyczącej zorganizowania szkolenia kształtującego umiejętności świadczenia nowoczesnych usług cateringowych.

II. OPIS PROJEKTU
Cel ogólny:

Wsparcie oddolnej inicjatywy edukacyjnej uczniów Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach ukierunkowanej na rozwój umiejętności zawodowych, brania odpowiedzialności za poziom własnego doświadczenia oraz dążenie do poprawy sytuacji materialnej.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie szans uczniów ZSRCKU ( młodych mieszkańców powiatu zduńskowolskiego zamieszkałych i uczących się na terenach wiejskich) na dostęp do pozaszkolnych, atrakcyjnych form edukacji
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z kształcenia poprzez promocję projektu na terenie Powiatu zduńskowolskiego
- aktywizacja młodych ludzi i poprawa ich zdolności adaptacyjnych, jako przyszłych uczestników zmieniającego się rynku pracy.

Planowane działania:

- promocja projektu
- przeprowadzenia szkolenia "Organizacja usług cateringowych" w formie trzech bloków tematycznych:
blok gastronomiczno- kelnerski
blok językowy
blok przedsiębiorczości

- podsumowanie efektów projektu w formie przedsięwzięcia pod nazwą "Catering bez tajemnic". Podczas samodzielnie zaplanowanego i zorganizowanego bankietu młodzież zaprezentuje umiejętności zdobyte podczas kursu.
- koordynowanie projektu

Przewidywane rezultaty:

- 20 uczniów ZSRCKU zostanie przeszkolonych w zakresie organizacji i prowadzenia usług cateringowych
- wydanych zostanie 20 świadectw potwierdzających uczestnictwo w kursie i nabyte umiejętności
- opracowane i wydrukowane zostaną materiały szkoleniowe - 20 konspektów, które uczestnicy otrzymają po szkoleniu
- zorganizowana zostanie feta finałowa będąca popisem umiejętności 20 uczestników szkolenia nabytych w trakcie kursu
- uczestnicy dostrzegą korzyści płynące z kształcenia
- uczestnicy podniosą swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim w zakresie obsługi konsumenta
- uczestnicy pogłębią swoją wiedzę w zakresie jakości żywności i perspektyw rozwoju usług cateringowych
- jako uczestnicy rynku pracy będą w przyszłości bardziej aktywni i nie będzie przerażała ich konieczność podnoszenia lub zmiany kwalifikacji.

III. PROJEKTODAWCA
Powiat zduńskowolski
Projekt realizowany będzie w ZSRCKU w Wojsławicach.