Dzisiaj jest
Informacje na temat naboru
do Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

USTAWA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

W roku szkolnym 2017/ 2018
proponujemy następujące typy szkół:

Technikum w zawodzie technik rolnik
Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące o charakterze pożarniczym

Liceum Ogólnokształcące o charakterze policyjnym
Liceum Ogólnokształcące o charakterze bezpieczeństwa wewnętrznego
Liceum Ogólnokształcące o charakterze psychologii biznesu i przedsiębiorczości
- NOWOŚĆ!

Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie kucharz
Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie piekarz
Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie wędliniarz
Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie cukiernik
Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie rolnik
Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (produkcja piwa)
- NOWOŚĆ!

 

Zasady i terminy rekrutacji
Jak dostać się do naszej szkoły ponadgimnazjalnej?

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl .
Możesz to zrobić od 1 czerwca 2016 r.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Cebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
Zrób to do 22 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.
Masz na to czas w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.

4. 4 lipca 2016 r. najpóźniej o godz. 12:00 szkoła, do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki. Będzie to lista wstępna.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Powinieneś to zrobić od 4 lipca 2016 r. do 11 lipca 2016 do godz. 12.00.
Publikacja listy ostatecznej nastąpi 12 lipca 2016 r. o godz. 12:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

… to wszystko! Powodzenia!

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2016
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na
punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych
osiągnięć kandydatów.