Dzisiaj jest

Informacje na temat naboru
do Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w WojsławicachW roku szkolnym 2018/ 2019 proponujemy następujące typy szkół:

 
  Technikum w zawodzie technik rolnik

 
Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych


 Branżowa szkoła I stopnia

 Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

 Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie rolnik

 Zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie kucharz


Zasady i terminy rekrutacji

Jak dostać się do naszej szkoły ponadgimnazjalnej?
1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl .
Możesz to zrobić od 21maja 2018 r.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Cebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
Zrób to do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.
Masz na to czas w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

4. 12 lipca 2018 r. najpóźniej o godz. 12:00 szkoła, do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki. Będzie to lista wstępna.
5. Jeśli wybrałeś szkołę zawodową, w dniach 22 czerwca do 13 lipca 2018 r. zgłoś się do niej po skierowanie na badanie lekarskie.

6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Powinieneś to zrobić od 12 lipca 2018 r. do 19 lipca 2018 do godz. 12.00.

Publikacja listy ostatecznej nastąpi 20  lipca 2018 r. d o godz. 12:00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!
… to wszystko! Powodzenia!

 


Więcej szczegółów znajdziesz tutaj*: