Dzisiaj jest

Tego jeszcze u nas nie było - jedziemy na staż do Rzymu

Staż w Rzymie


Szkoła nasza dzięki pozyskanym środkom z UE już od kwietnia 2014 roku rozpocznie realizację projektu

SEKRETY KUCHNI WŁOSKIEJ

Jesteśmy jedną z dwóch szkół powiatu zduńskowolskiego, która pozyskała środki z UE na realizację międzynarodowych praktyk.
Wartość projektu to niemal 62 000€ czyli ponad 250 000 zł. (!!!)

 


A oto kilka podstawowych informacji.

Uczestnikami stażu w Rzymie były dwie 10-osobowe grupy uczniów klas II i III, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kucharz. Pierwsza grupa rozpoczęła staż już w czerwcu a druga w lipcu 2014 roku.

Jakie możliwości poznawcze daje uczestnictwo w stażu?
- tradycyjnej kuchni włoskiej opartej na jej naturalnych surowcach
- mało znanych technik stosowanych w kuchni włoskiej
- surowców typowych dla kuchni śródziemnomorskiej
- nowatorskich sposobów aranżacji potraw
- odpowiedniego wyboru produktów, które dają niezwykłe odczucia degustacyjne
- właściwego wykorzystania produktów świeżych ich konserwowania i przechowywania
- kuchni lekkiej, obfitującej w warzywa, owoce, owoce morza i tłuszcze roślinne
- kultury spożywania posiłków
- podstaw języka włoskiego i kultury tego państwa

Jaki są cele stażu?
- zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu kuchni włoskiej
- obsługi gości różnymi technikami
- pozwoli poszerzyć światopogląd i nawiązać kontakty, które mogą zaowocować aktywnością zawodową przyszłych absolwentów naszej szkoły
- nabycie świadomości zawodowej zdrowego żywienia
- zdobycie podstaw języka włoskiego szczególnie z branży gastronomicznej i przy obsłudze konsumentów.

Co daje staż?
Nasi uczniowie zdobędą niepowtarzalną szansę nauki nowych umiejętności, nie tylko zawodowych ale i językowych oraz kulturowych, a uzyskane certyfikaty zwiększą konkurencyjność beneficjantów na rynkach pracy w Europie i w Polsce. Ponadto wrażenia, którymi podzielą się uczniowie w domach mogą wpłynąć na zmiany w sposobie postrzegania europejskiej gospodarki w całości, w kontekście Polski jako członka UE.

Jakie są zasady rekrutacji do stażu?
Uczestnicy zostaną wytypowani na podstawie następujących kryteriów:
- aktualny stan wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych - kierunkowych: 0-10 pkt
- dobre postępy w nauce od momentu jej podjęcia, aż do dnia wytypowania: 0-5 pkt
- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2: 0-10 pkt
- co najmniej dobre zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią: 0-5 pkt
- widoczna (aktywna) chęć związania swojej przyszłości z aktualnym kierunkiem kształcenia (np. udział w konkursach): 0-5 pkt
- otwartość, kreatywność, ambitna postawa i chęć dokształcania się: 0-5 pkt
- stan zdrowia umożliwiający podróż lotniczą.
Wyboru dokona komisja w składzie:
- dyrektor szkoły
- wychowawca
- nauczyciel praktycznej nauki zawodu
- nauczyciel języka angielskiego
Każdy członek komisji wyrazi swoją opinię dokonując odpowiedniej oceny w Arkuszu Kwalifikacyjnym. Decydująca będzie liczba uzyskanych przez kandydata punktów. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i skonsultowaniu decyzji z rodzicami uczestników zostanie ustalona ostateczna i rezerwowa lista uczestników stażu.

Co jest finansowane ze środków UE?
Przejazd do i z lotniska Okęcie, przelot samolotem w obie strony, ubezpieczenie NNW i OC (karta ISIC), zakwaterowanie, wyżywienie (HB), miesięczny bilet na przejazdy lokalnymi środkami transportu, 4-tygodniowy staż w restauracjach hoteli **** i *****, kurs języka włoskiego, mapy, rozmówki włoskie, wycieczka do Monte Cassino lub inna, opieka nauczyciela ze szkoły, opieka naszego partnera w Rzymie (Chiara Cruciani)

Czy uczestnicy otrzymają kieszonkowe?
Nie jest ono przewidziane. Jednak może się okazać, że uzyskane oszczędności pozwolą i na taki luksus.

Zakwaterowanie
Wszyscy uczestnicy stażu będą zakwaterowani u włoskich rodzin. Każda z rodzin posługuje się językiem angielskim. U jednej rodziny mieszkać będą 1 lub 2 osoby. Rodziny będą zapewniały wyżywienie i wszelką pomoc, o którą uczestnik poprosi.

Wyżywienie
Włoskie :-) W końcu tam najlepiej poznać włoską kuchnię

Jakie są obowiązki uczestnika stażu?
Każdy uczestnik zostanie poinformowany o swoich szczegółowych obowiązkach na pierwszym i następnych spotkaniach organizacyjnych. Każdy uczestnik musi:
- posiadać adres e-mail
- zaakceptować warunki umowy finansowej
- zaakceptować regulamin stażu i związane z tym restrykcje
- przygotować komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji
- wypełniać konieczne raporty
- i jeszcze kilka innych obowiązków....

Oj, działo się, działo.... Zapraszamy do obejrzenia filmów z pobytu w Rzymie.

Koordynatorem i autorem projektu jest: Piotr Bendkowski
Program merytoryczny stażu opracowały: Lucyna Gara oraz Anna Wolarek
Przygotowanie językowa: Aneta Maciejewska-Jakś