Dzisiaj jest
Internat Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Zapraszamy do internatu!

Przyjdź, zamieszkaj a zyskasz czas na swój rozwój!
- Pokoje 4 - osobowe
- dostęp do sieci Internet
- Wykwalifikowana kadra

Szanowni Państwo!

Przyjęcie dziecka do internatu odbywa się na podstawie podania skierowanego do dyrekcji szkoły.
Podanie najlepiej składać równocześnie z podaniem o przyjęcie do szkoły, lub w późniejszym terminie, nie później niż do połowy sierpnia. Razem z podaniem o przyjęcie, osoby chętne dostają do wypełnienia dokument ułatwiający nam sprawowanie opieki nad wychowankiem, który to przy zakwaterowaniu należy oddać wypełniony wychowawcy lub kierownikowi Internatu.
Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Zduńskiej Woli. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania na pobyt czasowy, należy dostarczyć w dniu przybycia dziecka do internatu niezbędne dokumenty: odpis aktu urodzenia dziecka z numerem PESEL dziecka oraz potwierdzeniem adresu stałego zameldowania.
Pobyt uczniów w internacie trwa od poniedziałku godz. 6.00 do piątku godz. 1600. W tym czasie zapewniamy całodobową opiekę nauczycieli wychowawców i całodzienne wyżywienie w naszej stołówce.

Dzienna stawka żywieniowa (tj. 3 posiłki) wynosi 9,00 zł.
Stała, miesięczna opłata za pobyt w internacie – 60 zł.

Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca w biurze intendenta internatu lub przelewem, na konto szkoły : 20 1020 3437 0000 1102 0018 1131 PKO BP

Dni nieobecności dziecka w internacie są odliczane (powyżej 1 dnia) od należności za następny miesiąc, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i zwrotu kartek żywieniowych.
Rodzice, którzy pobierają zasiłek rodzinny, mogą starać się o specjalny dodatek do zasiłku, który przysługuje na dziecko przebywające w internacie. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej można starać się o pokrycie kosztów wyżywienia dziecka przez Wydział Opieki Społecznej swojego Urzędu Gminy.

Zameldowanie na pobyt czasowy w internacie jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego przysługujący dzieciom korzystającym z internatu.

Zapraszam Państwa do utrzymywania bieżącego kontaktu z kierownictwem!

(43) 825-14-91
Kierownik internatu
mgr inż. Katarzyna Twardowska

Dokumenty do pobrania:
Podanie o przyjęcie do internatu
Oświadczenia i dane osobowe kandydata

Internat, to placówka wychowawcza. Stanowi integracyjną część szkoły.
Internat, to miejsce dorastania młodego człowieka, dostrzegania potrzeb, rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych, służenia pomocą w trudnych sytuacjach rodzinnych, organizowania form pracy psychologiczno-pedagogicznej. To także działania profilaktyczne, organizacja życia towarzyskiego, jak również dbałość o rozwój uczuć, emocji, przekazywanie i kultywowanie tradycji.
To dbanie o całokształt człowieka, bo „ Człowiek jest tym, czym go wychowanie uczyni”

Internat funkcjonuje od poniedziałku, godz. 6.00, do piątku, godz. 16.00.
Zapewniamy całodobową, profesjonalną opiekę.
mgr Jerzy Juszczak - wychowawca
mgr Jolanta Kozłowicz – wychowawca

Nasz internat, to budynek czterokondygnacyjny, koedukacyjny:

I kondygnacja – Powiatowy Dom Dziecka im. Św. Maksymiliana Kolbe

II kondygnacja – grupa chłopców:
11 pokoi 4-osobowych

III kondygnacja – grupa mieszana:
9 pokoi 4-osobowych

IV kondygnacja – grupa dziewcząt
11 pokoi 4-osobowych

Budynek internatu jest położony obok szkoły, blisko boiska, parku i sklepu spożywczego. Takie położenie sprawia, że łatwo jest się zrelaksować po trudach pracowitego dnia w szkole. budynku internatu znajduje się również ogólnodostępna dla mieszkańców wszystkich kondygnacji świetlica, która jest wyposażona w 54 calowy telewizor mający możliwość połączenia z innymi mediami. Do dyspozycji młodzieży są gry typu "piłkarzyki" i tenis stołowy.

Internat posiada kuchnię i stołówkę na 120 miejsc, służące na co dzień młodzieży internatowej, szkolnej oraz wychowankom domu dziecka. Więcej informacji na temat stołówki w zakładce stołówka szkolna.

Zapraszamy Państwa do utrzymywania bieżących kontaktów z wychowawcami w dniach działania internatu, osobiście lub telefonicznie (43) 825-14-91 wew. 43 w godz. 15.00-22.00