Dzisiaj jest
Projekty realizowane
w Zespole Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Równać Szanse - Za horyzont

„Za horyzont - podróżuj, śnij, odkrywaj....”
Projekt „Za horyzont-podróżuj, śnij, odkrywaj…” realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego w programie „Równać szanse 2011”
Realizowany przez:
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Bogumiła Filipiak, Maria Styczyńska

Cel:

Zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego oraz zwiększenie wiary we własne możliwości u 25 beneficjentów (dziewcząt i chłopców) z Wojsławic poprzez działania: "E-pocztówka z Wojsławic" i "Kulinarne tradycje”, Młodzi prezenterzy", „Wojsławice-Press”, "Spotkajmy się"- zaplanowanie i zorganizowanie spotkania z partnerem wymiana doświadczeń -"Jacy tośmy"- feta podsumowująca.
Odbiorcy projektu:
Projektem zostali objęci młodzi rdzenni wojsławiczanie.


Streszczenie projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa samooceny, zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Osią projektu jest podróż za horyzont własnej bierności, apatii, beznadziei. Młodzi zabierają z sobą bagaż własnych doświadczeń i informacji. nt. problemów partnera. Podczas spotkania studyjnego wymieniają się doświadczeniami z partnerem i szukają wspólnych rozwiązań. W tę oś wpisują się działania : "E-pocztówka z Wojsławic" i "Kulinarne tradycje”, Młodzi prezenterzy", „Wojsławice-Press”, "Spotkajmy się"- zaplanowanie i zorganizowanie spotkania z partnerem wymiana doświadczeń -"Jacy tośmy"- feta podsumowująca.
"Za horyzont" - efekty projektu