Dzisiaj jest
Gospodarstwo pomocnicze
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego wraz z siedliskiem - 95,13ha. Od 3 lat realizujemy Program Rolno - Środowiskowy i poprawę dobrostanu zwierząt w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne.

W ramach programu uprawiamy 91,57 ha w tym:
87,62 ha - uprawy rolnicze
3,74 ha - trwałe użytki zielone
0,21 ha - uprawy warzywnicze.


Gospodarstwo posiada certyfikat zgodności wydany przez firmę AGRO BIO TEST potwierdzający, że prowadzona jest ekologiczne produkcja żywności zgodnie z wymogami ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 (Dz. U. Nr. 38 poz. 452).


Corocznie gospodarstwo objęte jest kontrolą inspektora ARO BIO TESTU, który potwierdza prowadzenie ekologicznej produkcji, co jest podstawą do wydania certyfikatu.


Gospodarstwo podlega systematycznej modernizacji. Pierwszy kierunek to modernizacja i remont pomieszczeń związanych z produkcją mleka. Zakończyliśmy modernizację i remont pomieszczeń udojowych, chłodni mleka i pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
Naszym najważniejszym zadaniem na najbliższy okres jest dostosowanie gospodarstwa do standardów rolnych Unii Europejskiej