Dzisiaj jest
 Dyrekcja i kadra kierownicza
Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach


mgr Ireneusz Stasiak
(dyrektor)


mgr inż. Jolanta Będkowska-Ławniczak
(zastępca dyrektora)

mgr inż. Elżbieta Góralczyk
(kierownik szkolenia praktycznego)