Dzisiaj jest
Statuty, regulaminy i inne ważne dokumenty
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach


  1. Regulamin Rady Pedagogicznej
  2. Regulamin Rady Rodziców
  3. Regulamin Samorządu Słuchaczy
  4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  5. Regulamin wycieczek
  6. Regulamin zespołu wychowawczego
  7. Statut
  8. Wewnątrzszkolny System Oceniania
  9. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Inne przydatne dokumenty:
- Karta wzorów i stałych fizycznych (przyda się podczas pracy na lekcji) Aby otworzyć dokument potrzebna jest przeglądarka plików PDF:

lub Foxit Reader: