Dzisiaj jest
Jubileusz 70 - lecia szkoły
Zjazd Absolwentów

"70-lecie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach było okazją do zjazdu absolwentów. Obchodząca jubileusz placówka od soboty 10 października 2015 roku ma nowy sztandar.

Uroczyste obchody 70-lecia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach rozpoczęła msza w kościele w Korczewie. Po oficjalnej ceremonii, która odbyła się w szkolnych murach, były tradycyjne spotkania w klasach, a wieczorem bal absolwentów."

Więcej szczegółów tutaj:
Nasze Miasto Zduńska Wola

 


Zjazd Absolwentów

 


70 lat szkoły w Wojsławicach
1945 - 2015

W Wojsławicach dnia 10 października 2015 r. czeka nas doniosła i piękna uroczystość. Właśnie wtedy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach obchodził będzie 70-lecie swojego istnienia. Będzie to z pewnością wielkie wydarzenie nie tylko dla samej szkoły, ale również dla setek jej Absolwentów, którzy przez te lata opuścili jej mury. Podniosłość uroczystości podkreśli fakt otrzymania nowego sztandaru- symbolu każdej placówki edukacyjnej, jednoczącego kolejne pokolenia uczniów, zobowiązującego do szacunku, wytężonej pracy i godnego jej reprezentowania. To właśnie w nim zawarta i zapisana jest historia setek, a nawet tysięcy osób, które kształciły się w niej. Dziś wielu z Nich to pracownicy samorządowi, członkowie organizacji rolniczych, działacze społeczni, właściciele pracownicy różnych firm i zakładów oraz rolnicy prowadzący własne gospodarstwa rolne.
Zwracamy się do Państwa o finansowe wsparcie idei ufundowanie sztandaru, podkreślającego 70-letnią tradycję szkoły. Jako współfundatorzy na stałe zapiszecie się Państwo na kartach historii ZSRCKU.
Ponadto proponujemy wykupienie gwoździ pamiątkowych z ręcznym grawerunkiem np. imienia i nazwiska fundatora, nazwy firmy, instytucji, zespołu klasowego itp. (według życzenia). Koszt gwoździa to minimum 200 zł słownie: dwieście złotych – wpłata w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br.
Wpłaty prosimy przekazywać na konto Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych:
81 1240 3305 1111 0000 2939 1811

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Szanowni Państwo,

Szanowny Absolwencie,

           W Wojsławicach dnia 10 października 2015 r. czeka nas doniosła i piękna uroczystość. Tego dnia Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach obchodził będzie 70-lecie swojego istnienia. Będzie to wielkie wydarzenie nie tylko dla samej szkoły, ale też dla setek jej Absolwentów, którzy przez te lata opuścili jej mury. Doniosłość uroczystości podkreśli fakt otrzymania sztandaru- symbolu każdej placówki edukacyjnej, który jednoczy kolejne pokolenia uczniów, zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego jej reprezentowania. To właśnie w nim zawarta i zapisania jest historia setek, a nawet tysięcy osób, które się tu kształciły. Dziś wielu z Was to pracownicy samorządowi, członkowie organizacji rolniczych, działacze społeczni, właściciele różnych firm, pracownicy różnorodnych zakładów oraz rolnicy prowadzący własne gospodarstwa rolne.
Zwracamy się do Was Drodzy Absolwenci i Przyjaciele ZSRCKU o finansowe wsparcie idei ufundowanie nowego sztandaru. Niech nie będzie on tylko materialnym symbolem szkoły, ale również zjednoczy Nas, wpisze w historię tradycji ZSRCKU i ukoronuje jej piękną działalność oświatową.
Ponadto proponujemy wykupienie gwoździ pamiątkowych z ręcznym grawerunkiem np. imienia i nazwiska fundatora, nazwy firmy, instytucji, zespołu klasowego itp. (według życzenia). Koszt gwoździa to minimum 200 zł. Słownie: dwieście złotych – wpłata w nieprzekraczalnym terminie
do 15 sierpnia br.
Nie z obowiązku, ale z potrzeby serca prosimy o wpłatę na konto
Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych:
81 1240 3305 1111 0000 2939 1811

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego