Dzisiaj jest
Aktualności, wydarzenia, spotkania, imprezy w roku 2014/2015....

Wybrane wydarzenia archiwalne w z lat ubiegłych: 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010


Kursy zawodowe
16 lipca 2015
Tutaj znajdziesz harmonogram egzaminów poprawkowych

Dla maturzystów:
Tutaj znajdziesz terminy egzaminów poprawkowych maturalnych.

29 czerwca 2015
Gala Jubileuszowa 10-lecia PaT z udziałem uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z Wojsławic

11 tysięcy osób wzięło udział w Gali Finałowej z okazji X-lecia Przystanku PaT, w tym 50 uczniów z powiatu zduńskowolskiego. W dniach 23-24 czerwca 2015 r. muzyka, śpiew, taniec, spektakle jednym słowem pasja opanowała Stadion Narodowy w Warszawie.
Zgodnie z tradycją Przystanek rozpoczął się od dźwięku gongu, który tym razem zabrzmiał dziesięciokrotnie. Jako pierwsza w gong uderzyła Aleksandra Nizio, która wykonała pierwszy utwór podczas gali finałowej „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Kolejne tony gongu wybijali Elżbieta Rusiniak z MSW, Sławosz Marcisz, Danuta Łazur, Dorota Nakonieczna, Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wraz z Urszulą Augustyn Sekretarz Stanu w MEN, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Dziesiąte uderzenie było dziełem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.
Po tym uderzeniu nastąpiło prawdziwe szaleństwo z udziałem 11 000 osób zgromadzonych na Stadionie Narodowym. Zabrzmiał Hymn programu PaT, po czym scena została opanowana przez Roberta Osama i jego zespół wokalny. Swoją obecnością i dźwiękami Galę Jubileuszową 10- lecia PaT uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Następnie na scenie pojawiły się kolejni instruktorzy, którzy od lat towarzyszą PaTowiczom. Wśród nich byli Branko Bielopotocky (Hip-Hop), Sylwia Socha (Zumba), Marta Schuberg, Ricardo Marques (Capoeira), Sophie Kobus (Samba Brazylijska), Roman Holc (Warsztaty teatralno-lalkarskie).
Gala Finałowa była także swego rodzaju retrospekcją. Szef akcji insp. Grzegorz Jach w studiu prowadził rozmowy z udziałem młodzieży, ministrów, samorządowcami, artystów, sportowców, mundurowych, wracając do wcześniejszych Przystanków. Podczas pierwszego studia Komendant Główny Policji kierując słowa do PaTowiczów powiedział, że dają oni przykład swoim rówieśnikom, że stanowią prawdziwy potencjał do działania. Na scenie pojawił się również Piotr Polk z serialu „Ojciec Mateusz”. Wyemitowano m.in. scenę z serialu podczas, której wcielając się w rolę komendanta, aktor mówił o programie „Profilaktyka a Ty”. Skoro Przystanek PaT odbywał się na Stadionie Narodowym nie mogło zabraknąć także prawdziwego mistrza sportu. Ze złotym medalem olimpijskim z Soczi do młodzieży przemówił Zbigniew Bródka.
Na X Przystanku Grupa PaT z Lęborka zrealizowała spektakl taneczno-muzyczny „Szukając siebie”. Ponadto na scenie wystąpiły zespoły Filids i Kurpianka z Kadzidła.
Kolejną częścią programu był koncert ikony PaT Jarosława Chojnackiego, po którym insp. Grzegorz Jach na scenę zaprosił sztab akcji dziękując poszczególnym osobom za lata pracy na rzecz Społeczności PaT. Na zakończenie Gali po raz drugi w historii akcji odbył się spektakl laserowo-multimedialny z „Laser Violin Show” z okazji 10-lecia PaT. Dzień pierwszy dobiegł końca. Przystanek trwał jednak dalej.
Już po północy odbył się koncert gwiazdy Gali X Przystanku Grzegorza Hyżego. Usłyszeliśmy m. in. takie przeboje jak „Pusty dom”, „Wstaje” oraz „Na chwilę”. Kolejne zespoły to STO % oraz Bethel. Po godzinie 3:00 rozpoczęło się KINO profilaktyczne PaT, natomiast od godziny 6:00 rozpoczął się koncert „Warszawski Świt”, podczas którego swoje utwory zaprezentował zespół Nie oni jedni. PaTowiczów na dobre rozbudziła pierwsza podczas X Przystanku PaT Belgijka, którą na płycie Stadionu Narodowego zatańczyli PaTowiecze. Kolejne godziny Przystanku rozegrały się na placach i ulicach Warszawy.
Rozpoczęło się od spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Janusza Korczaka. Następnie PaTowicze przeszli na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się patriotyczny wiec społeczności przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Tu odbyło się Wielkie Czytanie Hymnu Narodowego, złożenie wieńca przez Liderów PaT i przedstawicieli klas policyjnych oraz złożenie wpisu do Księgi Pamiątkowej GNŻ. Uczestniczyliśmy w zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i obejrzeliśmy pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Tu oficjalnie zakończyło się SPOTKANIE MŁODYCH „X Przystanku PaT – Warszawa 2015”
i rozpoczęła się PaTosfera.
PaTosfera przeszła przez Plac Zamkowy do Multimedialnego Parku Fontann, i tam odbyły się animacje społeczności PaT zakończone Belgijką.
Ta Ogólnopolska Akcja Edukacyjno – Profilaktyczna Programu Komendy Głównej Policji ‘Profilaktyka a Ty” z pewnością na zawsze wpisze się w pamięć, świadomość i serca jej uczestników.


18 czerwca 2015
W dniach 03-07 czerwca 2015 roku grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w trzecim z cyklu spotkań w ramach projektu „Youth innovation for social economy cooperation”. Celem projektu jest aktywizacja
20 uczniów z dwóch szkół rolniczych z Polski i Włoch na rzecz wsparcia i promowania przedsiębiorczości społecznej w lokalnych środowiskach. Podczas spotkań młodzież zdobyła wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego oraz jego formy prawnej. W oparciu o analizę SWOT powstały dwa przykładowe biznesplany uwzględniające profil działania spółdzielni. Ponadto dyskutowano o sposobach finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego oraz wypracowano przykładowe modele partnerstwa lokalnego. W projekcie, realizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz współfinansowanym z środków programu Erasmus+, bierze udział 10 uczniów z dwóch klas ZSRCKU w Wojsławicach: II TŻiUG oraz III TR, pod opieką pani
Aleksandry Szczepańskiej. Dotychczasowe spotkania z grupą włoską miały miejsce w Zakopanem, Krakowie oraz w regionie Basilicata położonym w południowej części Włoch. Były one szczególną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy kulturowej oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim.


12 czerwca 2015
W dniach 10 - 12 czerwca 2015 roku uczniowie ZSRCKU w Wojsławicach wzięli udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej, Pragi i Wrocławia.
Pierwszego dnia zwiedzili Sztolnie Walimskie - jeden z sześciu kompleksów militarnych w Górach Sowich, których tajemnice do dziś nie zostały rozwiązane. Jest to fragment olbrzymiego przedsięwzięcia budowlanego o nazwie "RIESE", którego realizację rozpoczęto w 1943 roku. Po przyjeździe do Kłodzka zwiedzili Twierdzę Kłodzką. W towarzystwie przewodniczki ubranej w historyczny strój przeszli ponad kilometr z kilkukilometrowej sieci podziemnych chodników kontrminerskich rozciągających się pod twierdzą. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem podziwiali panoramę miasta oraz gór otaczających Ziemię Kłodzką. Nasi uczniowie mieli też okazję zdobyć ostateczny punkt obrony twierdzy czyli donjon. Pod czujnym okiem przewodniczki przeszli błyskawiczne przeszkolenie artyleryjskie przy jednaj z armat znajdujących się w twierdzy.
Drugiego dnia nadszedł czas na zwiedzanie Pragi. Uczestnicy wycieczki podczas spaceru po mieście z przewodnikiem podziwiali najważniejsze zabytki stolicy Czech, m.in. Hradczany, Katedrę Św. Wita, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz z Zegarem „Orloj”
Ostatni dzień wycieczki rozpoczęli od podziwiania panoramy Wrocławia z punktu widokowego, znajdującego się na 49 piętrze wieżowca Sky Tower. Zwiedzili również Stare Miasto z jego centralną częścią – Rynkiem Głównym, gdzie znajdują się m.in. urokliwe barokowe kamieniczki oraz późnogotycki ratusz. Mieli również okazję spotkać na swojej drodze wrocławskie krasnale oraz poznać ich historię.08 czerwca 2015
Wicemistrzostwo Polski dla kadetów z Wojsławic.

VII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych zakończony zdobyciem pucharu Komendanta Szkoły Policji w Pile.

Kadeci z klasy III a i III b liceum ogólnokształcącego o charakterze policyjnym:
Ewa Kulak, Artur Dobiecki, Kamil Dobiecki, Dawid Matusiak, Michał Szymczak zajęli II miejsce w tym prestiżowym Turnieju. W poszczególnych konkurencjach były to: II miejsce
w teście wiedzy, IV w teście sprawności fizycznej i IV w teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Kierownikiem reprezentacji był mgr Jarosław Bomba nauczyciel wychowania fizycznego.

Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych organizowany jest przez Szkołę Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile. W Turnieju mogą wziąć udział szkoły ponadgimnazjalne, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i które
na dzień zgłoszenia zakończyły przynajmniej jeden cykl kształcenia klas o tym profilu (maturzyści). W ramach Turnieju rozgrywane są następujące konkurencje:

• Sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji: historia i współczesność policji, zasady policyjnej służby, obowiązki, uprawnienia, etyka zawodowa, a także znajomość broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i profilaktycznych aspektów pracy w Policji.
• Test sprawności fizycznej (tor przeszkód taki jak dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji).
• Test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzany jest
W formie zadania praktycznego polegającego na zastosowaniu umiejętności ratowania życia człowieka w sytuacjach symulowanych.
• Test umiejętności strzeleckich przeprowadzany jest też w formie zadania praktycznego, które polega na oddaniu 8 strzałów z karabinka pneumatycznego do tarczy TS – 8/88 z odległości 10 m z pozycji stojącej.

Konkurencja była ogromna. Zgłosiło się tyle szkół, że trzeba było przeprowadzać eliminacje do Turnieju. Nasza reprezentacja eliminacje zakończyła na I miejscu w kraju,
A więc II miejsce w finale Turnieju potwierdziło tylko, że poziom wyszkolenia w naszym liceum jest wszechstronny, profesjonalny i na wysokim poziomie. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy jedyni w województwie łódzkim, którzy mogą się pochwalić takimi sukcesami (a są też i inne).
Wytężona praca, pasja, zaangażowanie wielu osób (zarówno nauczycieli jak i uczniów) spowodowało, że Wojsławice w kręgu „szkół policyjnych” to marka, jakość, prestiż.

Dyrektor
Ireneusz Stasiak
Koordynator klas policyjnych
Anna Majchrzak


Wszystko o konkursie na stronie www.pila.szkolapolicji.gov.pl

Zobacz też tutaj: Nasze FM


01 czerwca 2015
1 czerwca 2015 r. 35 osobowa grupa młodzieży Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach brała udział w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobroniu.
Moda na życie bez uzależnień - życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy - to przesłanie Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, który jest krajowym zrywem wzmocnienia twórczej profilaktyki realizowanej przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty". Akcja miała charakter ogólnopolski i odbywała się w tym samym czasie w całym kraju. Jej kulminacyjnym punktem był wykonany przez 60 sekund wspólny gest bicia serca tzw. Zryw Wolnych Serc. We wszystkich miastach, w tym również w Dobroniu odczytano odezwę społeczności PaT.
Młodzież ZSRCKU oraz grupa PaT została zaproszona do Zespołu Szkół im. ks. Jana Długosza w Dobroniu, gdzie prezentowała twórczą profilaktykę. Można było obejrzeć poruszające spektakle w wykonaniu grupy Pat z Wojsławic „Inny, nie znaczy gorszy” oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu „Niezwyczajni”.
Na ,,halowej” scenie występy taneczne prezentowała grupa Shadows, Destination Creew, a nastroju dodawały występy wokalne zaproszonych gości. Również uczniowie z klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 2 z Pabianic zaprezentowali pokaz musztry.
Kadeci naszej szkoły wykonali widowiskowy pokaz musztry paradnej oraz samoobrony, który nagrodzony został gromkimi brawami. W programie artystycznym nie zabrakło również miejsca na świadectwa trzeźwości. Jak zgubne mogą być konsekwencje nadużywania alkoholu opowiedział 41-letni Tomasz ze Stowarzyszenia Abstynentów ,,Granica” z Pabianic. Na finał ,,Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki” rozbrzmiewał hymn PaT i wspólnie odtańczono belgijkę.26 maja 2015
70-lecie
15 maja 2015

KURS OPERATORÓW KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH
Harmonogram zajęć kursu operatorów kombajnów zbożowych

07 maja 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi już po raz piąty ogłosił Konkurs „EKOBELFRY”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska za rok szkolny 2014/2015.
Szczegółowe informacje tutaj:
23 kwietnia 2015
Eliminacje do VII Turnieju Klas Policyjnych.
W dniu 04.03.2015 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się eliminacje do finału VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 1-2 czerwca br,
W eliminacjach udział wzięło 56 szkół z całej Polski. Sprawdzian wiedzy obejmował zagadnienia dotyczące:
• Historii i współczesności Policji
• Struktury organizacyjnej w Policji
• Obowiązki i uprawnienia policjanta
• Etyki zawodowej policjanta
• Bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• Profilaktycznych aspektów pracy w Policji
• Broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego

Reprezentacja ZSRCKU - Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym zajęła
I miejsce w kraju. Zwycięska drużyna to kadeci klas trzecich w osobach:
Ewa Kulak, Kamil Dobiecki, Dawid Matusiak, Michał Szymczak.

Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna Polska”

Celem głównym konkursu było prpagowanie wiedzy z zakresu obronności kraju i bezpieczeństwa wewnętrznego. Konkurs skierowany był do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi z województwa łódzkiego. Składał się z dwóch etapów. I etap był etapem szkolnym. Jego podstawą był test składający się z 30 pytań którego celem było wyłonienie 4-ech najlepszych osób które wezmą udział w II etapie. W ZSRCKU w pierwszym etapie udział wzięli uczniowie klas maturalnych „policyjnych” i „strażackiej”. Do drugiego etapu zakwalifikowało się sześciu( o dwóch więcej, ze względu na jednakową ilość punktów) kadetów:
Bartosz Brocki, Martyna Grabowska, Dawid Matusiak, Kamil Dobiecki i Artur Dobiecki. Etap II był etapem poza szkolnym. Odbył się 14.04.2015 r.
w UNS w Łodzi. Był to test wiedzy składający się z 30 pytań. Jego celem było wyłonienie
3 osób laureatów konkursu o najwyższym poziome wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
Trzy pierwsze miejsca zdobyli kadeci liceum ogólnokształcącego o charakterze policyjnym z ZSRCKU w Wojsławicach.
Są to:
I miejsce Kamil Dobiecki - 28 pkt. na 30 możliwych
II miejsce Artur Dobiecki – 27 pkt. na 30 możliwych
III miejsce Dawid Matusiak – 26 pkt. na 30 możliwych

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Mają również zagwarantowany wstęp bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na UNS w Łodzi.
Organizatorem konkursu była Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, a partnerem Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.


17 kwietnia 20154

SŁUŻBY MUNDUROWE NIEJEDNO MAJĄ IMIĘ!
10 kwietnia klasa I A o charakterze policyjnym i klasa I B o charakterze bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Sułkowic i Warszawy.
W Sułkowicach kadeci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w Zakładzie Kynologii Policyjnej.
W Warszawie spotkali się z pracownikami Komendy Głównej Straży Granicznej i rozmawiali o specyfice tej służby.Kadecie klasy pierwszej BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO spotkali się z lotnikami służącymi w 32.Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dowiedzieli się tam, na czym polega praca w służbach lotniczych i jak się o nią ubiegać.

15 kwietnia 2015
OGŁOSZENIE
Wycieczka "TRÓJMIASTO"
dla pracowników i emerytów ZSRCKU w Wojsławicach
Pensjonat Pomorzanka Władysławowo w dniach 05.06-07.06.2015
Wyjazd z Wojsławic w piątek do Malborka, w Malborku zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz obiad, następnie wyjazd do Władysławowa do Pensjonatu Pomorzanka, w pensjonacie uroczysta kolacja integracyjna z tańcami. Sobota zwiedzanie Trójmiasta z przewodnikiem. Niedziela po śniadaniu wyjazd do Sopotu i spacer po molo. W drodze powrotnej obiad i czas wolny w Toruniu.

Lista zapisów dostępna w sekretariacie zapisy do dnia 30.04.2015 r.

10 marca 2015r. w Gminnym im. Jana Pawła II w Czechach odbył się IX Powiatowy Turniej Ortograficzny, który zorganizowany został dla uczniów klas gimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego.
Wyniki ogłoszono 10 kwietnia 2015r.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii.
W konkursie wzięli udział uczniowie naszego Gimnazjum Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:
Alicja Kolęda – I Gimnazjum
Jakub Miller- III Gimnazjum
Aleksander Forusiński- III Gimnazjum.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy imponującej wiedzy w dziedzinie ortografii.
Opiekę nad uczniami ZSRCKU sprawowała Pani Sylwia Młodzieniak.

08 kwietnia 2015
Jesteśmy wicemistrzami Polski
W dniu 25 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Puławach odbył się finał VIII Mistrzostw Polski Kelnerów „JUNIOR WAITER 2015”. Organizatorem Mistrzostw jest Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika. Jest to ogólnopolski Konkurs adresowany do uczniów i nauczycieli o profilu kelnerskim, gastronomicznym i hotelarskim.
Naszą szkołę reprezentowali:
1. Dorota Piecyk
2. Kamila Pluskwa
3. Szymon Kubiak
4. Sebastian Majchrowski

uczniowie III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Opiekunem była Lucyna Gara.
Konkurs składał się z 5 konkurencji, w których uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi i wiedzą teoretyczną, a jednocześnie dużą kreatywnością. Nie było łatwo, ponieważ poziom Mistrzostw był bardzo wysoki.
I etap to test składający się z 20 pytań ( 10 w języku polskim i 10 w języku angielskim), w którym wzięła udział Dorota Piecyk
. W II etapie Sebastian Majchrowski brał udział w konkursie hydrosommelierskim polegającym na tzw. ślepej degustacji wód niegazowanych. Następnym etapem był „Improstyl” czyli styl nakrycia, odpowiadający najnowszym trendom światowym, nowatorska sztuka układania zastawy stołowej, tworząca oryginalny wizerunek stołu - wykraczająca poza ramy standardów nakrycia podstawowego. W tym etapie swoją wiedzę i inwencję twórczą pokazała się Kamila Pluskwa. Natomiast w IV etapie „Wariacje na temat ananasa” Szymon Kubiak musiał wykazać się kreatywnością, zaprezentować efektowny pokaz przyrządzenia i podania potrawy z ananasa w obecności gości. Ostatnią kategorią, która wzbudziła bardzo duże zainteresowanie okazał się bardzo widowiskowy Pokaz Synchroniczny.
Uczniowie naszej szkoły wypadli bardzo dobrze zajmując II miejsce i zdobywając tytuł wicemistrza Polski – „Junior Waiter 2015”.
Nagrodą dla uczestników oprócz dyplomów i pucharu, jest weekend w hotelu
Dwór Polski we Wrocławiu, roczna prenumerata pisma branżowego Poradnik Restauratora i profesjonalny sprzęt gastronomiczny.

Wielkanoc
W dniu 18 marca 2015 roku uczniowie klasy III Gimnazjum podsumowali projekt edukacyjny pt. "Polsko - angielski multimedialny przewodnik po Polsce." Efekty pracy gimnazjalistów obejrzeli nauczyciele ZSRCKU oraz uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Wojsławicach. Po prezentacji szóstoklasiści wzięli udział w konkursie geograficzno - historycznym o Polsce


30 marca 2015

Wizyta Wicestarosty Zduńskowolskiego, pana Marcina Łabędzkiego
Wicestarosta Zduńskowolski, Pan Marcin Łabędzki przyjął zaproszenie Samorządu Uczniowskiego i odwiedził naszą szkołę dnia 30 marca 2015 roku.
Podczas spotkania z uczniami Pan Wicestarosta, ilustrując własnymi przykładami, starał się przekonać społeczność uczniowską, że aktywność społeczna i chęć angażowania się w życie szkoły to nie tylko dodatkowe zadania i odpowiedzialność, ale przede wszystkim droga do samorozwoju i kształtowanie własnej osobowości, to stawianie czoła nowym wyzwaniom i satysfakcja z pracy z ludźmi.
Przed nami wybory do Samorządu Uczniowskiego! Mamy nadzieję, że dzięki Wam będziemy coraz bardziej aktywni. Przyda nam sie każda pomoc!

Pozdrawiamy
Samorząd Uczniowski29 marca 2015
Młodzież się liczy!
TY TAKŻE JESTEŚ CZŁONKIEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!
- Dlaczego warto się angażować?
- Czy mam wpływ, na to, co dzieje się wokół mnie?
- …..
Te i inne Wasze pytania nie pozostaną bez odpowiedzi!
Zapraszamy na spotkanie z Wicestarostą Zduńskowolskim panem Marcinem Łabędzkim!
30 marca 2015 roku, godzina 11.00
świetlica szkolna
pozdrawiamy
Samorząd Uczniowski
24 marca 2015
Znamy już laureatów Zduńskowolskiego Kontrdyktanda zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury. W lutym 34 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego zmierzyło się testem polegającym na tym, że w gotowym tekście trzeba było odnaleźć błędy ortograficzne.
Jury wyłoniło 7 zwycięzców:
Klaudia Mochalska z II LO w Zduńskiej Woli
Ewa Krata z Liceum Plastycznego
Zuzanna Łuś z I LO
Karolina Mataśka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
Marta Królak z Zespołu Aktywności Zawodowej
Klaudia Siwiak z Zespołu Szkół w Wojsławicach
Maksym Prusisza z Zespołu Szkół Elektronicznych22 marca 2015
O Dniu Otwartym w naszej szkole w lokalnych mediach:

19 marca 2015
16 marca 2015 roku odbyły się eliminacje powiatowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym Dorota Pietrzak otrzymała nagrodę wraz z kwalifikacją na eliminacje rejonowe, które odbędą się 27 marca 2015 roku w Sieradzkim Centrum Kultury. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Zapraszamy na Drzwi Otwarte naszej szkoły

Drzwi Otwarte
PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
NA ROK SZKOLNY 2015/2016


09 marca 2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PANIOM
W ZSRCKU w Wojsławicach Dzień Kobiet świętowaliśmy 09 marca.
Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował montaż słowno muzyczny poświęcony roli Kobiet i wychwalający ich wszelkie zalety.
W romantycznej scenerii kawiarenki uczniowie recytowali piękna miłosną poezję.
Na zakończenie wszystkie Panie obdarowane zostały słodkimi upominkami.


17. III. 2015 W WOJSŁAWICACH
FINAŁ KONKURSU „BEZPIECZNI, ŚWIADOMI, ZDROWI”

Mając na uwadze realizację priorytetu Ministra Edukacji Narodowej dot. bezpieczeństwa i profilaktyki młodzieży, Konsorcjum Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi i Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach zorganizowali I edycję międzypowiatowego konkursu
„Bezpieczni, świadomi, zdrowi” .
Koncepcja Konkursu powstała we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli, Komendami Powiatowymi Policji w Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianicach, Sieradzu, Poddębicach, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta. W I etapie Konkursu wzięło udział prawie 800 gimnazjalistów z 24 gimnazjów w naszym regionie. Do Finału zakwalifikowało się 161 uczniów. Trzymamy za nich kciuki !
Konkurs objęty został patronatami honorowymi Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Dariusza Banachowicza oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
Imprezy towarzyszące Konkursowi:br /> 1. Bezpiecznie i sprawiedliwie- „Od pola do talerza”
2. Młody konsument na rynku- spotkanie z Rzecznikiem Konsumenta
3. “Jedz zdrowo i kolorowo” - pokazy gastronomiczne i degustacja potraw
4. Tor sprawnościowy liceum “mundurowego”
5. Pokaz samoobrony
6. Pokaz strzelecki
....i inne atrakcje...
Przy okazji Finału szkoła otwiera swoje drzwi dla zainteresowanych!!!
Serdecznie zapraszamy!!!
03 marca 2015
Awanse kadetów klas policyjnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego
Kadeci wraz z rozpoczęciem nowego semestru zdobyli nowe umiejętności oraz certyfikaty, które przypieczętowały awanse oraz stopnie zdobyte przez uczniów klas mundurowych. Gratulujemy wszystkim kadetów awansów i życzymy kolejnych sukcesów


25 luty 2015
Zmagali się z kontrdyktandem
23 lutego 2015 roku uczennice liceum ogólnokształcącego o charakterze policyjnym i technikum technologii żywności i usług gastronomicznych stanęły oko w oko z ortografią. Grupa miłośników języka polskiego wspólnie z Miejskim Domem Kultury przygotowała dla nich kontrdyktando. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników i trzymamy kciuki za nasze koleżanki, które dzielnie reprezentowały szkołę.

23 luty 2015
"Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

J.Słowacki

23 lutego 2015 roku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ONZ pod hasłem „ Poznaj po słowie, co kto ma w głowie”. Jak co roku zaszczycili nas swoją obecnością uczniowie V i VI klasy Szkoły Podstawowej z Wojsławic. Uczniowie mogli posłuchać piosenek skomponowanych do tekstów Edwarda Stachury, recytacji wierszy w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów z ZSRCKU w Wojsławicach. Kolejnym punktem były zabawy językowe: tworzenie synonimów od podanych wyrazów, czytanie „łamańców” językowych, poprawianie błędów językowych w związkach frazeologicznych, wyjaśnianie znaczeń powiedzeń, odgadywanie dawnych nazw gwarowych, które obrazują język naszych przodków. Takie zabawy bawią i uczą zarazem. Umożliwiają głębsze poznanie polskiego języka w dobie, kiedy przestrzeń europejska stała się przestrzenią rozszerzonej Ojczyzny. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, każdy w ramach podziękowania otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek.
26 styczeń 2015
Nasza Studniówka 2015 we Włyniu.
Maturzyści Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach postawili na studniówkową zabawę poza szkołą. Bal rozpoczęli nietypowym polonezem, którego zwieńczyli nowoczesnym tańcem.
Zobacz galerię zdjęć w portalu Nasze Miasto:

Studniówka 2015
ale również tutaj:

10 styczeń 2015
Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego, który został ogłoszony pod hasłem „ Jak Cię słyszą, tak Cię rysują” nastąpiło 19 grudnia 2014 r.
Komisja zdecydowała się przyznać nagrody dla:
Maciej Askanas – klasa II TŻiUG
Adam Grabiński – klasa I a LO

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym.
Zwycięskie prace można podziwiać w szkole!
19 grudzień 2014

Tuż przed przerwą świąteczną, 19 grudnia, jak co roku odbyły sie w naszej szkole jasełka.  Samorząd Uczniowski współpracując z uczniami poszczególnych typów szkół, tj. gimnazjum, liceum i technikum, a także z nauczycielami języków obcych przygotował inscenizację pt. „Nie było miejsca”.

Pięknym akcentem było wspólne zaśpiewanie kolędy „Cicha noc” w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim. Pożegnaliśmy się składając sobie piękne świąteczne życzenia.


17 grudzień 2014

Władysław Sanocki:
„Człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem ludzkiej wspólnoty”.

Dnia 17 grudnia 2014 odbyły sie w naszej szkole, w formie prezentacji zajęcia na temat „Niepełnosprawni”.
Zagadnienie „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” to jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.
Efekty analiz i dyskusji na ten temat zostały zaprezentowane przez uczennice klasy III b LO: Ewę Kulak i Milenę Kaczmarek.13 grudzień 2014
W dniu 13 grudnia 2014 r. młodzież realizująca program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach (49 osób) uczestniczyła w szóstej Ogólnopolskiej Wigilii Społeczności PaT w Warszawie.
Podczas uroczystości wręczono nominacje liderskie. Wśród nominowanych był również uczeń Liceum Ogólnokształcącego o charakterze bezpieczeństwo wewnętrzne z Wojsławic – Damian Kapuściak
.

10 grudzień 2014

Zostaliśmy mistrzami III Międzypowiatowego Konkursu Kulinarnego
08 grudzień 2014
6 grudnia co roku obchodzone są ,,Mikołajki”. Dzień ten ma dla każdego niezwykły blask i ciepło. Każdy, niezależnie od wieku, czeka z niecierpliwością na spotkanie ze św Mikołajem. Bo dawanie komuś swego serca, dobroci, podarunku, to bardzo miły gest.
Do Wojsławic również przybył Święty Mikołaj i dla każdego miał słodki upominek. Zobaczcie sami…
Z pozdrowieniami
Samorząd Uczniowski02 grudzień 2014
Fair Trade - kraje Globalnego Południa od kuchni
Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach uczestniczy w projekcie Sprawiedliwi, aktywni, świadomi –budowa podstaw dla kampanii „Szkoły przyjazne dla sprawiedliwego handlu”. Projekt ma charakter globalny, a w Polsce realizowany jest przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” .

Czym jest Sprawiedliwy Handel?
Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy oraz firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę warunków życia najbiedniejszych społeczności.
Źródło: http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/o-nas/czym-jest-sprawiedliwy-handel/

W ramach projektu na początku listopada odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerkę Koalicji Sprawiedliwego Handlu- p. Agnieszkę Mazur, które zaznajomiły młodzież z ideą fair Trade, a nauczyciele wzięli udział w webinariach, podczas których dowiedzieli się, jak prowadzić projekt w szkole.
25 listopada młodzież z klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w raz z wychowawczynią p. Jadwigą Kuszerską zorganizowała konferencję "Fair Trade- kraje Globalnego Południa od kuchni". Uczestnikami konferencji byli wszyscy uczniowie klas związanych z żywieniem człowieka (oprócz klasy IV, która uczestniczyła w próbnej maturze) oraz uczniowie kl. II gimnazjum. Konferencję prowadzili: Patrycja Pecujko i Marcin Feliniak, uczniowie klasy II TTŻ.

Program konferencji:
- wystąpienie przedstawiciela KOALICJI SPRAWIEDLIWEGO HANDLU – p. Agnieszki Mazur na temat ruchu Fair Trade
- prezentacje młodzieży nt. wybranych krajów Globalnego Południa
- degustacja potraw charakterystycznych dla kuchni tych krajów
- mini-koncert muzyki wybranych krajów Globalnego Południa
- akcja zbierania podpisów poparcia dla sprawiedliwej produkcji czekolady na świecie
Niestety obowiązki nie pozwoliły przybyć p. Pawłowi Mataśce - prezesowi Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, który miał porozmawiać z młodzieżą na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
Sponsorem poczęstunku przygotowanego przez młodzież była firma TESCO, która wspiera ideę Sprawiedliwego Handlu.

Projekt będzie trwał jeszcze dwa lata- młodzież ma nadzieję, że wywalczy dla swojej szkoły tytuł „Szkoła przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”.


Najlepsza frekwencja


19 listopad 2014
Byliśmy w jednostce wojskowej JW1551 w Sieradzu:

18 listopada 2014
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2014”
Uczennice III klasy TŻiUG w ZSRCKU w Wojsławicach zostały finalistkami VI Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2014”.
Założenia konkursowe:
1. Zespół szkolny składa się z trzech uczestników, startujących w konkursach oraz opiekuna zespołu. Wszyscy członkowie zespołu szkolnego muszą uczęszczać do tej samej szkoły
lub zespołu szkół, nie muszą uczęszczać do tej samej klasy.
2. Uczestnicy Konkursu Kulinarnego powinni zaprezentować umiejętności w przygotowaniu oryginalnych dań kuchni polskiej w nowoczesnej aranżacji.
3. Uczestnik Konkursu Kelnerskiego powinien wykazać się wiedzą z zakresu podstawowych zasad obsługi konsumenta (różne rodzaje serwisu, barmaństwo).
Zadaniem w Konkursie Kulinarnym było przygotowanie receptury i opisów produkcyjnych potraw zgodnych z tematem konkursu wraz ze zdjęciem potraw. W recepturze powinny zostać zastosowane następujące produkty:
- Zakąska zimna:
-  solony filet z sardeli (filet helski, anchois)
- Danie główne:
- wieprzowy schab karkowy jakości QAFP
Nasze uczennice: Magdalena Giżycka, Justyna Tomaszewska i Marlena Wróblewska przygotowały jako:
- zakąskę zimną: „Roladkę z sardeli w towarzystwie orzeźwiającego melona”.
- danie główne: „Glazurowaną sakiewkę w akompaniamencie serowo- kurkowym”.
Przygotowane dania przypadły jurorom do gustu i nasze dziewczyny Magda, Justyna i Marlena jadą na finał do Warszawy w dniu 28 listopada. Magda i Marlena będą uczestniczyć w Konkursie Kulinarnym, natomiast Justyna będzie się zmagać w Konkursie Kelnerskim.
Konkurs Kelnerski składa się z trzech części:
Część 1 - Test wyboru - czas trwania 20 min – zawierający 20 pytań, dotyczących obsługi konsumenta. Uczestnik powinien wykazać się znajomością ogólnych zasad obsługi kelnerskiej w tym wiedzy z zakresu miksologii.
Część 2 – Nakrycie (klasyczne oraz improstyl) do menu (losowo wybrany jeden z 12 zestawów menu, wykonanie nakrycia przy użyciu zastawy przygotowanej przez Jury np.: przekąska zimna, zupa, danie główne (lub inne).
Część 3 – Konkurencja Barmańska Uczestnik wykonuje koktajl bezalkoholowy „Pinacoladę Vergine” zgodnie z recepturą.
Nad przygotowaniami do Konkursu czuwa Pani Lucyna Gara.
Życzymy naszym dziewczynom powodzenia.


Powrót
V MISTRZOSTWA POLSKI UCZNIÓW SZKÓŁ CUKIERNICZYCH 
EXPO SWEET 2015

Uczennice III klasy TŻiUG w ZSRCKU Wojsławice: Martyna Floriańczyk i Justyna Chajduk zakwalifikowały się do finału V Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET 2015.
Tematyka mistrzostw EXPO SWEET 2015 to: „Film i sztuka kinematografii”.
Martyna i Justyna przygotowały tort pod tytułem „La Dolce Vita”, przygotowany z okazji 55 rocznicy powstania filmu „La Dolce Vita”, nawiązując recepturą jak i również dekoracją tortu do tematyki Mistrzostw.
Finał Mistrzostw odbędzie się 25 lutego 2015 roku w czasie Expo Sweet największych w Polsce targów branży cukierniczej i lodziarskiej.
Każdy startujący zespół ma do przygotowania tort okolicznościowy (w ilości 2 sztuk, jeden bez dekoracji do degustacji Jury) o dowolnym kształcie oraz deser na talerzu (deser w ilości 6 sztuk), nawiązujące do tematu Mistrzostw. Kształt i smak deserów jest dowolny i zależy od kreatywności zespołu. Wszystkie pieczone elementy prac, takie jak: biszkopty, bezy, makaroniki itp. muszą być przywiezione gotowe.
Nad przygotowaniami do mistrzostw czuwa Pani Lucyna Gara.
Życzymy sukcesów.

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi

Walczymy o tytuł „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”
 
Sprawiedliwy Handel (Faire trade to ruch społeczny wspierający rozwój ubogich krajów Globalnego Południa. Produkty Sprawiedliwego Handlu to gwarancja godziwych zarobków producentów, szacunku w relacjach handlowych, niewykorzystywania pracy dzieci i odpowiedzialności ekologicznej. Zakwalifikowaliśmy się do projektu „Aktywni, sprawiedliwi, świadomi”, który wspiera tę ideę.
W ramach projektu:
-3 listopada przeszkoleni zostali uczniowie klasy II TŻUG oraz I TRM,
- 25 listopada w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się konferencja poświęcona problematyce Sprawiedliwego Handlu połączona z prezentacją i degustacją potraw kuchni krajów Globalnego Południa zorganizowana przez klasę II TŻUG.
O innych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco.

14 listopada 2014
Ślubowanie Kadetów19 października 2014
40 uczniów klas trzecich ZSRCKU odebrało je za przejście z powodzeniem szkoleń policyjnych i pożarniczych. Uroczystość wręczania certyfikatów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się z pełnym ceremoniałem. Odegrano Hymn Państwowy, były przemówienia, defilada. Listami gratulacyjnymi uhonorowani zostali rodzice najlepszych uczniów.

Więcej tutaj:
Nasze misato 
Powrót
07 października 2014
Rzymskie wakacje - wspominamy staż "Sekrety kuchni włoskiej"

Najwięcej radości sprawiła mi nauka języka polskiego przez gospodarzy, u których mieszkaliśmy, którzy zawsze z radością uczyli się niektórych słów w języku Polskim, a nas uczyli ich w języku włoskim.
Andrzej Kaczorkiewicz

Najbardziej przestraszyłam się pierwszego dnia w pracy, gdyż nie wiedziałam jak się zachować, przestraszyłam się również pierwszego dnia w Rzymie gdy sie zgubiłam w tym wielkim mieście.
Karolina Begiert

Najwięcej trudności sprawiło mi porozumiewanie się z Włochami. W takich projektach należy kłaść nacisk na naukę języków obcych przede wszystkim angielskiego. Znając język w stopniu średnim nie ma problemów z swobodnym mieszkaniem tam i porozumiewaniem się.
Żaneta Kujawiak

Podczas pobytu na stażu w Rzymie najbardziej zaskoczyła mnie wielka tolerancyjność ludzi wobec siebie. Kultura osobista, życzliwość ludzi oraz pomoc w każdej sytuacji. Najbardziej podobała mi się zorganizowana wycieczka na Monte Casino oraz praca w zakładzie gastronomicznym. Podobał mi się również kurs języka włoskiego podczas pobytu.
Marta Durka

Najbardziej zaskoczyła mnie tolerancją ludzi na każdą kulturę i osobę której u nas w Polsce nie ma.
Przestraszyłam się pierwszego dnia w pracy, że nie dam sobie rady lub nie zrozumiem tego o co mnie proszą, ale jednam wszystko było ok.

Dominika Mróz

W Rzymie najbardziej zaskoczyła mnie życzliwość ludzi, z którymi miałam do czynienia tam na miejscu, czasami nawet mimo braku zrozumienia z względu na różne języki nie denerwowali się tylko starali się wytłumaczyć w inny sposób. Równie zaskakujące były czasami powierzane mi zadania, mogłam sama o czymś zdecydować, coś wybrać szczególnie podczas pracy w resturacji. Nie czułam wtedy że jestem w obcym mi miejscu, daleko od domu.
Najbardziej podobało mi się tempo pracy Włochów, dla niektórych wydawało się ono mozolne czasami aż nad to. Jednak mi się takie coś spodobało nigdy się nie spieszyli, woleli zrobić coś wolniej a dokładniej. Moim zdaniem takie zachowanie pozwala często na wyeliminowanie wszelkich błędów, które można popełnić, a przynajmniej większość z nich.

Justyna Tomaszewska

Najwięcej radości sprawiło mi zwiedzanie zabytków jakie są w Rzymie. Wspólne wycieczki z grupą. Radość sprawiało mi również wieczorne spacerowanie po okolicach Rzymu jak i wykonywana tam praca co sprawiała atmosfera panująca w restauracji.
Natalia Augustyniak
Powrót


03 października 2014
3 października 2014 w Łodzi odbył się konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych „Tradycyjne smaki regionu”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice III klasy TŻiUG: Kamila Pluskwa i Dorota Piecyk. W finale startowało 9 drużyn, których zadaniem było przygotowanie przystawki i dania zasadniczego stosując surowce z Listy Produktów Tradycyjnych z województwa łódzkiego albo produkt nagrodzony Tygielkami Smaków lub Tyglami Smaków.
Nasze dziewczyny jako danie zasadnicze przygotowały: Pierożki z gęsiną podane z karmelizowaną gruszką i sosem z owoców leśnych oraz przystawkę Befsztyk tatarski na runie leśnym. Jurorom bardzo przypadły do gustu nasze potrawy, a zwłaszcza befsztyk przygotowany z gęsiny i śledzia. Kamila i Dorota ocenione zostały bardzo wysoko za kreatywność, smak potraw a także higienę i czystość na stanowisku pracy. Te wszystkie atuty sprawiły, że dziewczyny stanęły na podium, zajmując I miejsce.
Opiekunką uczennic była
Lucyna Gara

02 października 2014
"Poznali sekrety kuchni włoskiej Uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w czerwcu i lipcu byli na międzynarodowych praktykach w Rzymie. Wszystko w ramach unijnego projektu "Sekrety kuchni włoskiej". Wczoraj w szkole podsumowano ich pobyt we Włoszech oraz wręczono im certyfikaty odbycia praktyk". (http://www.nasze.fm)
Poczytaj i posłuchaj dalej:
Nasze FM (Poznali sekrety kuchni włoskiej)

Pisali o nas także tutaj:
"Uczniowie ZSRCKU Wojsławice podsumowali staż w Rzymie. Praktyki w ramach unijnego projektu mieli podczas wakacji. Teraz otrzymali certyfikaty."
Uczniowie ZRSCKU podsumowali staż w Rzymie
Zapraszamy go obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości wręczenia Certyfikatów i podsumowania projektu: "Sekrety kuchni włoskiej"
  początek
23 września 2014
Duńskie doświadczenia z edukacją – garść refleksji po wizycie studyjnej.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wojsławicach w marcu i kwietniu br. było organizatorem wizyty studyjnej dla dwóch grup nauczycieli województwa łódzkiego w projekcie „Duńskie doświadczenia z edukacją” „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
To kolejna, z wielu inicjatyw, które podejmuje Stowarzyszenie na rzecz budowania otwartej lokalnej społeczności, wspierania środowiska wiedzy, wymiany doświadczeń i rozwoju postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. (czytaj dalej...)

05 września 2014
"Uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach po raz pierwszy uczestniczyły w miesięcznych praktykach w Rzymie. Uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum w zawodzie Kucharz w ramach projektu „Sekrety kuchni włoskiej” pracowali w znanych rzymskich restauracjach. Koordynatorem i autorem projektu był Piotr Bendkowski." (czytaj dalej )
Nasze miasto


Dzięki uprzejmości Pani Anety Maciejewskiej-Jakś możecie zobaczyć jak wyglądały staże w poszczególnych miejscach. Zachęcamy do oglądania filmów:
początek
02 września 2014
Lista osób przyjętych na kurs kwalifikacyjny w zawodzie rolnik w zakresie kwalifikacji: prowadzenie produkcji rolniczej (R 3).
Informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 września 2014 r. ( piątek ) o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej.

01 września 2014

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015
nowy rok szkolny

strzałka do góry