Dzisiaj jest
Aktualności, wydarzenia, spotkania, imprezy w roku 2013/2014....

Wybrane wydarzenia archiwalne w z lat ubiegłych: 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010


Kursy zawodowe
20 czerwca 2014

Kolejne sukcesy naszych kadetów
02 czerwca 2014
Grupa PaT Wojsławice i młodzież ZSRCKU, która aktywnie, społecznie brała udział w pracach na rzecz szkoły, za swoją działalność została nagrodzona wycieczką do Wrocławia, która odbyła się 21 maja 2014 r.
Zwiedzano zabytki Wrocławia, Ogród Japoński, ale największą atrakcją był wjazd na najwyższy budynek w Polsce – wieżowiec Sky Tower.
Opiekunami wycieczki były:
Anna Majchrzak, Renata Stoczkiewicz i Lidia Szymczak.


27 maja 2014

9 maja 2014
Kadeci z Wojsławic
13 kwietnia 2014
Dnia 11.04.2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów ze Szkolenia Policyjnego
i Szkolenia Pożarniczego uczniom klas trzecich. Dokument ten w roku szkolnym odebrało 92 kadetów – 20 z Liceum Ogólnokształcącego o charakterze pożarniczym i 72 z Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym.
Na tak ważną uroczystość przybyli przedstawiciele najważniejszych władz samorządowych województwa łódzkiego oraz rodzice wyróżnionej młodzieży.
Dyrektor szkoły Ireneusz Stasiak przywitał i podziękował gościom za przybycie. Następnie odbyło się wręczenie Certyfikatów Szkolenia Policyjnego i Szkolenia Pożarniczego.
Rok szkolny 2013/2014 przyniósł aż 15 Certyfikatów z wyróżnieniem, które otrzymali:
Super Kadet Pluta Agnieszka – klasa III a LO; Super Kadet Dobroń Paulina, Super Kadet Walasiak Marcin, Super Kadet Zając Angelika – klasa III b LO; Super Kadet Mazurowski Radosław, Kadet III rangi Piguła Martyna, Kadet III rangi Kubicka Aleksandra – klasa III c LO; Super Kadet Madalińska Natalia, Super Kadet Ludwisiak Sylwia, Super Kadet Waloch Izabela, Super Kadet Zientara Julita, Kadet II rangi Kowalska Paulina, Kadet II rangi Puławska Daria – klasa III d; Super Kadet Malinowski Dawid, Super Kadet Barański Michał – klasa III e.
Wyróżnieni kadeci odebrali Certyfikaty z rąk między innymi:
inspektora Grzegorza Jacha – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw promocji bezpieczeństwa publicznego w Warszawie, dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Ireneusza Stasiaka i Anny Majchrzak przewodniczącej Zespołu do spraw innowacji w szkole.
Ważnym elementem uroczystości było wręczenie uczniom klas II a LO i II b LO stopnia Super Kadeta. W gronie tym znaleźli się:
Szymczak Michał, Dawid Matusiak – klasa II a LO oraz Artur Dobiecki, Kamil Dobiecki – klasa II b LO, którzy zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.


12 kwietnia 2014
ZSRCKU W WOJSŁAWICACH OTRZYMAŁ CERTYFIKAT PaT WSPIERA NAS PODCZAS II PRZYSTANKU PaT WOJSŁAWICE – SZADEK 11-12 KWIETNIA 2014 R.

W dniach 11-12 kwietnia 2014 r. odbył się II Powiatowy Przystanek PaT Wojsławice – Szadek.
To był dla nas wyjątkowy Przystanek przynajmniej z trzech powodów:
- po pierwsze ze względu na obecność Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi, autora programu, szefa Akcji PaT, człowieka niezwykłego – inspektora
Grzegorza Jacha;
- po drugie, że „wyszliśmy” poza teren powiatu zduńskowolskiego goszcząc grupę PaT z Wielunia;
- po trzecie, że zmienił się lider naszej grypy - kończącego szkołę
Kacpra Przybylaka zastąpił mianowany przez pana inspektora Andrzej Kaczorkiewicz.
W Przystanku udział wzięło 238 uczniów z Wojsławic, Szadku, Prusinowic, Zapolic, Czech, Janiszewic i Zduńskiej Woli, oraz 45 PaTowiczów z Wielunia.
Podczas Przystanku młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych, takich jak: wokalne, plastyczne, teatralne, kulinarne, dziennikarskie, rzeźbiarskie, samoobrony, rękodzieła, zumby, policyjno - kryminalne i step-aerobiku. Każdy uczestnik brał udział w wybranym przez siebie warsztacie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
W czasie kiedy „przystankowicze” byli na warsztatach w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku pan
insp. Grzegorz Jach realizował PaT/R czyli edukację dla rodziców uczniów tej szkoły. Grupa z Wielunia przedstawiła tam spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Sekret”, na bazie którego pan inspektor poprowadził dyskusję na temat profilaktyki uzależnień i relacji rodzic – dziecko.
W Wojsławicach po zakończeniu warsztatów „przystankowicze” zebrali się ponownie na spotkaniu z panem
insp. Grzegorzem Jachem, podczas którego obejrzeli spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Bez odwrotu” w wykonaniu grupy PaT z Wojsławic. Pan insp. Grzegorz Jach był pod ogromnym wrażeniem przedstawienia, co jest bardzo dla nas cenne.
Piątkowe atrakcje w Wojsławicach nie miały jednak końca. Na tyłach wojsławickiego pałacyku została przygotowana niespodzianka: pokaz laserów oraz interaktywna nauka tańca. Gigantyczny obraz wirtualnego instruktora budził ogromny zachwyt wśród PaTowiczów. Następnie uczestnicy mogli odpocząć przy ognisku, upiec kiełbaski oraz wspólnie śpiewać przy akompaniamencie gitar.
I co dalej?, to już sobota, godzina 01:00. Spanie? Nie!!! PaT nie śpi. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami udali się na PaTulisko. W szkole na sali gimnastycznej zabawa trwała dalej. Śpiewanie hymnu PaT-u i tańczenie belgijki nie miały końca. Godzina 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00 – my nadal śpiewamy i tańczymy. Godzina 10.00 – zmęczeni? Nie!!! Radośni i szczęśliwi jedziemy do szkoły w Szadku, aby nadal miło spędzać razem czas.

W Szadku dalej realizowaliśmy rozpoczęte warsztaty. O godz. 13.00 PaTowicze podążyli radosnym korowodem na rynek miasta promując modę na życie bez uzależnień. Uczestnicy przystanku i mieszkańcy Szadku mogli obejrzeć teatr pantomimy. Na zakończenie happeningu młodzież zaakcentowała swoją wolność od uzależnień, czego symbolem były puszczone w niebo niebieskie i czerwone balony.
Czas na Przystanku mija bardzo szybko i już gala finałowa. Podczas gali finałowej II Przystanku PaT Wojsławice – Szadek w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku odbyła się prezentacja wszystkich grup warsztatowych. Brawom nie było końca!!! Sukcesem tegorocznego Przystanku była deklaracja zorganizowania III Powiatowego Przystanku PaT w Czechach w kwietniu 2015 r., podpisana przez Wójta Gminy Zduńska Wola, pana
Henryka Staniuchę.
Największą nagrodą dla organizatorów II Przystanku PaT Wojsławice – Szadek była niesamowita atmosfera, zachwyt i zadowolenie wszystkich uczestników.
Dla nas najważniejszym akcentem był otrzymany od pana
insp. Grzegorza Jacha Certyfikat „PaT wspiera nas”, który został wręczony dyrektorowi naszej szkoły, panu Ireneuszowi Stasiakowi. Osobami, których praca przyczyniła się do tak wyjątkowej nominacji naszej szkoły są: koordynator grupy PaT – Anna Majchrzak, ekspert grupy PaT – Renata Stoczkiewicz, liderzy grupy PaT – Kacper Przybylak i Andrzej Kaczorkiewicz oraz opiekunowie grupy PaT Wojsławice – Michalina Marszałek, Mirosława Kulesza, Jarosław Bomba, Lidia Szymczak i Kinga Wojtyniak.
Dziękujemy wszystkim , którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas Przystanku PaT!!!!
tekst: Renata Stoczkiewicz
09 kwietnia 2014
Kolejne eksperymenty naszych uczniów. Julita Zientara pokazuje "Ruchome piaski"

28 marca 2014
W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 w dniach 27-28.03. 2014r w Poznaniu odbyła się XVI edycja
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.
Organizatorem Olimpiady był Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Pikula, prof. dr hab. Jana Michniewicza, prof. dr hab. Zbigniewa Czarneckiego.
W Olimpiadzie Wiedzy o Żywności w etapie szkolnym i okręgowym wzięło udział 1600 uczniów z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 50 uczniów a wśród nich nasi uczniowie IV klasy technikum technologii żywności:
Paulina Leśniak, Róża Jagiełło, Michał Jabłoński, Martyna Wojtasik
W Jury zasiedli szacowni profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Jan Michniewicz, prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, prof. dr hab. Maria Małecka.
Nasi finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz mają wstęp bez egzaminów na wybrane wyższe uczelnie kierunkowe przetwórstwa spożywczego.
W oczekiwaniu na index
W oczekiwaniu na …indeks (Michał Jabłoński, Róża Jagiełło, Paulina Leśniak, Martyna Wojtasik.)
Sala
W tej sali rozwiązywali najważniejszy dla nich ….egzamin

Oto szacowne grono profesorskie. Od lewej:
prof. dr hab. Jan Pikul, dr hab. Maria Małecka, prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki.

W Kolegium Rungego na Uniwersytecie Przyrodniczym przebiegał finał.
Od lewej:
Paulina Leśniak, Martyna Wojtasik, Michał Jabłoński, Róża JagiełłoPo zmaganiach czas na relaks na terenie uczelni.
25 marca 2014

W dniu 25.03.2014 r. nauczyciele ZSRCKU – pani
Sylwia Młodzieniak i pani Beata Sowizdrzał wraz z uczniami z I klasy gimnazjum: Bartłomiejem Klimczakiem i Dawidem Klucha uczestniczyli w konferencji – „Zostać przedsiębiorczym – innowacyjny program dla gimnazjum”.
W konferencji tej uczniowie I klasy gimnazjum mieli okazję zapoznać się z projektami uczniowskimi, zrealizowanymi podczas programu „Zostać przedsiębiorczym”.
Konferencja odbyła się w „Domu Towarzystwa Kredytowego” w Łodzi.
Konferencja miała na celu przybliżenie programu edukacyjnego z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum. Uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość obejrzenia prezentacji szkolnych a jednocześnie zagłosowania na najlepszą z nich.
Natomiast nauczyciele i dyrektorzy gimnazjów mieli możliwość zaprezentowania pozytywnych wniosków płynących z możliwości realizowania projektów szkolnych. Dużą uwagę skupili również na pozytywnym aspekcie istnienia e-notesu wychowawcy i całego pakietu multimedialnego niezbędnego w pracy każdego nauczyciela.

Konferencja dotyczyła wielu aspektów pracy w szkole, m.in.
- Kształtowanie postaw niezbędnych w pracy zawodowej,
- Prezentacja pakietu multimedialnego „ Zostać przedsiębiorczym”,
- Dlaczego warto realizować program „ Zostać przedsiębiorczym”,
- Nauczyciele uczestniczyli w równoległych panelach dyskusyjnych dotyczących programu w świetle wymagań i przepisów MEN, istoty i wykorzystania obserwacji zachowań uczniów w planowaniu pracy wychowawczej szkoły.
Nasi uczniowie:
Bartłomiej Klimczak i Dawid Klucha mieli możliwość przyjrzenia się jak ważnym aspektem w procesie projektu, jest zaangażowanie się całej grupy uczniów, będących jednym zespołem. Mamy nadzieję, że wykorzystają to w swoim uczniowskim projekcie szkolnym. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: pani Sylwia Młodzieniak i pani Beata Sowizdrzał.
24 marca 2014
Uczniowie ZSRCKU w Wojsławicach wygrali eliminacje z okręgu Garnizonu Warszawskiego i zakwalifikowali się z drugim wynikiem w Polsce do VI Ogólnopolskiego Turnieju klas policyjnych organizowanego przez Szkołę Policji w Pile.
Reprezentacja szkoły to :
Artur Dobiecki, Kamil Dobiecki, Michał Szymczak oraz Dawid Matusiak. Opiekunami reprezentacji są Jarosław Bomba, Anna Majchrzak, Andrzej Janiak.
Więcej informacji tutaj >>>> Kliknij tutaj
21 marca 2014
Dzień Otwarty w naszej szkole


18 marca 2014
Wymarzona ekoklasa- wstęgę przecięto!
4 marca 2014 w naszej szkole miało miejsce uroczyste otwarcie ekopracowni „Ekologicznie zakręceni – pracownia edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”. Głównym sponsorem pracowni był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 36.790,00 zł, w tym 31.860,00 zł dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W uroczystości otwarcia pracowni wzięli udział pan
Bohdan Cezary Dzierżek – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, pan Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski, pan Mariusz Kubiak – Dyrektor PCPR w Zduńskiej Woli, pani Krystyna Niewiadomska – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, pan Ireneusz Stasiak – dyrektor ZSRCKU. Pani Bogumiła Filipiak, nauczyciel w ZSRCKU – przedstawiła prezentację dotyczącą w/w projektu.

Dzień sołtysa
Uroczysty charakter przybrały obchody Dnia Sołtysa w powiecie zduńskowolskim. W Powiatowym Centrum Sportu i Kultury gratulacje i życzenia złożyli m.in. marszałek województwa łódzkiego
Witold Stępień i senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W uroczystości wzięli udział także uczniowie i nauczyciele ZSRCKU w Wojsławicach. Pani Anna Wolarek opiekowała się uczniami klasy III TK, którzy kelnersko wspierali bufet przygotowany przez firmę p. Beaty Wróblewskiej. Pani Izabela Wrąbel-Perdek opiekowała się uczniami z klasy II B LO, którzy przebrani w tradycyjne stroje sieradzkie witali przybyłych gości. Pani Bogumiła Filipiak w prezentacji multimedialnej pt. „Chłopskie dzieje” przedstawiła poszczególne okresy rozwoju gospodarki rolnej, począwszy od pradziejów.


12 marca 2014
Dnia 12 marca 2014 roku w Izbie Regionalnej w Wojsławicach odbyło się otwarcie wystawy pt: "Wojsko polskie w wymiarze historycznym i współczesnym" , która została zorganizowana dzięki współpracy z Klubem 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Swoją obecnością zaszczycili nas starosta zduńskowolski -
Pan Wojciech Rychlik, Pan Major Andrzej Bubek - szef sekcji wychowawczej, Pani kustosz z wojskowej biblioteki oświatowej - Agnieszka Łuczak , Pani Joanna Jarosławska - Dyrektor Powiatowego Centrum kultury i Sportu, Pan Jan Mikosiński - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Darczyńców, Pan dyrektor Ireneusz Stasiak , nauczyciele i absolwenci szkoły.
Tematyka wystawy pokazuje , że izba regionalna , która kojarzona jest z kultywowaniem kultury ludowej jako skarbu każdego narodu ceni i propaguje również inne wartości jakimi są wydarzenia obywatelskie i patriotyczne. Wojsko polskie było i jest i będzie obecne w życiu naszego narodu.
Izabela Perdek
Opiekun Izby Regionalnej


04 marca 2014
W dniu 04.03.2014 r. uczniowie II klasy gimnazjum Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wzięli udział w Turnieju Ortograficznym o tytuł: „Gimnazjalnego Mistrza Ortografii”. Organizatorem było już po raz ósmy Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czechach.
Wyniki ogłoszono w poniedziałek 17.03.2014 r. Efekt uczniowskich starań zostanie podsumowany, a najlepsi zostaną nagrodzeni w dniu 08.04.2014 r. o godz. 10.00 w ZGSPiP w Czechach.
Uczniowie naszego gimnazjum ZSRCKU w Wojsławicach:
Weronika Domagalska, Anna Niewiadomska i Aleksander Forusiński otrzymają dyplomy za udział w konkursie o tytuł „Gimnazjalnego Mistrza Ortografii”. Należy podkreślić, iż skala trudności Turnieju Ortograficznego była bardzo wysoka. Tym bardziej na uwagę zasługuje wynik Aleksandra Forusińskiego, który w grupie trzydziestu konkurentów uzyskał szesnaste miejsce.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodych osób na znajomość poprawnej pisowni, która często w dobie komputerów, zanika. Udział w Turnieju Ortograficznym o tytuł: „Gimnazjalnego Mistrza Ortografii” miał na celu propagować zasady poprawnej polszczyzny oraz sprawdzić umiejętności poprawnego pisania. Konkurs miał również na celu integrację młodzieży z różnych szkół. Przygotowanie do konkursu i opiekę nad uczniami z gimnazjum ZSRCKU sprawowała Pani
Sylwia Młodzieniak.

20 lutego 2014
IV Mistrzostwa Polski Szkół Cukierniczych EXPO SWEET 2014
W Warszawie w dniach 19-20.02.2014 r. odbyły się IV Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gastronomicznych, cukierniczych, piekarskich i spożywczych.
Temat przewodni konkursu: „Raz na ludowo- smaki, wzory i tradycja”.
Mistrzostwa były jedną z imprez towarzyszących VI Edycji Targów producentów i dystrybutorów dla branż cukierniczej, lodziarskiej i piekarskiej EXPO SWEET 2014. Jak napisali organizatorzy: „Do konkursu zgłosiło się 47 szkół. Z radością odnotowaliśmy znaczący wzrost poziomu nadsyłanych prac konkursowych. Wybór finalistów był bardzo trudny.”
Za sprawą naszych uczniów z klas III TK i II TŻiUG działo się, oj działo. Nasza szkoła konkurowała w
kibicowaniu naszemu zespołowi, z uczniami z Suchej Beskidzkiej. Oprócz głównego konkursu odbywa się konkurs, która z drużyn wiernie kibicuje swoim zawodnikom. Nasi tak się zaangażowali i zapomnieli w tym kibicowaniu, że na drugi dzień prawie głos stracili. Jednak jak się okazało, opłacało się. Razem
z kibicami Suchej Beskidzkiej dostaliśmy po 50 kg czekolady. Pyszna była, oj pyszna.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice II klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych
Martyna Floriańczyk i Justyna Chajduk, które zakwalifikowały się do finału
Mistrzostw. Ich zadaniem było przygotowanie tortu nawiązującego do tematyki Mistrzostw, dokumentacji
i zdjęć. Następnie w czasie Mistrzostw każdy zespół zobowiązany był przygotować 6 jednakowych
deserów na talerzu, które były przedstawione Jury Mistrzostw do degustacji i oceny. Dodatkowo zespół
musiał wykonać i przedstawić do oceny i degustacji Jury tort okolicznościowy i mały torcik o wadze
ok.1 kg ( bez dekoracji) , którego skład był identyczny ze składem tortu konkursowego. Kształt i smak
deserów był dowolny i zależał od kreatywności zespołu. Zespół dodatkowo musiał krótko opowiedzieć i
zaprezentować swoją pracę. Omówić techniki i receptury.
Poziom konkursu według Jurorów był wysoki i wyrównany. Po ponad 3 godzinnych zmaganiach ogłoszono wyniki. Martyna i Justyna zajęły IV miejsce na 16 startujących zespołów z całej Polski. Ich opiekunem była
Pani Lucyna Gara.

19 lutego 2014
 
"Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa".

19 lutego obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Rozpoczął się on od prezentacji lirycznych w wykonaniu naszej młodzieży. Dla klas gimnazjalnych i szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Wojsławicach, która zaszczyciła nas swoją obecnością, zostały zorganizowane gry i zabawy językowe. Uczniowie pisali fraszkę o szkole, ćwiczyli język czytając "łamańce językowe". Młodzież wzięła również udział w podsumowaniu projektu klasy trzeciej gimnazjum - "Pierwsza pomoc", który uczył, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia i udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.
Na zakończenie, po ogromnym wysiłku intelektualnym uczniowie pobliskiej podstawówki odprężenie znaleźli ucząc się rytmów tańca Zumba. Wszyscy świetnie się bawili. "Nie taki więc diabeł straszny, jak go malują"!

08 lutego 2014
Dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach będzie mogło odbyć staż zawodowy w Rzymie w ramach projektu "Sekrety kuchni włoskiej"....
A dalej czytaj tutaj:

O naszym nowym projekcie stażu w Rzymie poczytaj i posłuchaj również tutaj:

Albo po prostu posłuchaj:

19 grudnia 2013
Święty Mikołaj odwiedził uczniów naszej szkoły. Mimo różnego wieku wszyscy na niego czekali i cieszyli się z jego wizyty. Były wierszyki, kolędy, piosenki. Wszyscy dostali coś słodkiego.

18 grudnia 2013

18grudnia 2013r. uczniowie i nauczyciele reprezentowali Naszą Szkołę podczas trwania VI Powiatowego Festiwalu Zawodów odbywającego się w Zduńskiej Woli . Nasi uczniowie przygotowali na uroczyste rozpoczęcie humorystyczną scenkę prezentującą wybrane zawody. Zaangażowanie i profesjonalizm młodych artystów został nagrodzony gromkimi oklaskami. Bogata oferta edukacyjna została przedstawiona uczestnikom targów w atrakcyjnej i ciekawej formie. Licealiści z klasy policyjnej zaprezentowali pokaz samoobrony oraz elementy sztuki walk. Uczniowie klas gastronomicznych częstowali uczestników świątecznymi ciasteczkami oraz flambirowanymi naleśnikami. Szkolne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność i udział w targach.

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.
Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.
Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod przewodnictwem
prof. dr hab. Jana Pikula, prof. dr hab. Jana Michniewicza, prof. dr hab. Zbigniewa Czarneckiego.
Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski.
I etap szkolny odbył się w październiku 2013 r. W naszej szkole wyłoniono 6 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II etapu okręgowego. Byli to uczniowie IV klasy technikum w zawodzie technik technologii żywności:
Kamil Bańkowski, Róża Jagiełło, Paulina Leśniak, Martyna Wojtasik, Michał Jabłoński, Marta Filipiak.
(z przyczyn prywatnych w II-im etapie nie mógł wziąć udział Kamil Bańkowski-finalista XV edycji Olimpiady)
II etap okręgowy odbył się 6 grudnia 2013 r. w Tomaszowie Mazowieckim.
Część I -test - zawierał pytania z zakresu technologii żywności, analizy żywności, działalności przedsiębiorstwa spożywczego, podstaw techniki.
Część II- odpowiedź ustna - trzy zadania z zakresu technologii żywności, analizy żywności, działalności przedsiębiorstwa spożywczego.
Do części pierwszej olimpiady, czyli do rozwiązania testu przystąpiło 23 uczniów z różnych szkół okręgu łódzkiego- z Łodzi, Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego, Rawy Mazowieckiej, Czarnocina i Wojsławic.
Do części ustnej zakwalifikowano 6 najlepszych uczestników wśród, których aż czterech uczniów to uczniowie naszej szkoły:
Róża Jagiełło, Martyna Wojtasik, Michał Jabłoński i Paulina Leśniak.
Po zaciętym pojedynku w finale nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
II miejsce – Róża Jagiełło
IV miejsce – Martyna Wojtasik
V miejsce - Michał Jabłoński
VI miejsce – Paulina Leśniak
Uczniowie zakwalifikowali się do
III etapu centralnego (ogólnopolskiego), który odbędzie się w marcu 2014 r.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki !!
Laureaci i finaliści etapu centralnego „Olimpiady Wiedzy o Żywności” są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz mają wstęp bez egzaminów na wybrane wyższe uczelnie.

Nasi finaliści (od lewej)
Martyna Wojtasik, Paulina Leśniak, Róża Jagiełło, Michał Jabłoński.

Opracowanie: Jadwiga Kuszerska
10 grudnia 2013
41 młodych ludzi z grupy PaT z Wojsławic (uczniowie ZSRCKU z Wojsławic, Publicznego Gimnazjum z Czech i Szadku) w dniach 7-8 grudnia 2013 r., uczestniczyło w Ogólnopolskim Spotkaniu Wigilijnym Społeczności PaT, które odbyło się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.
W trakcie uroczystości młodzież wysłuchała koncertu w wykonaniu warszawskiej grupy PaT „Piosenka na dobry początek” oraz obejrzała spektakl „Sekret” w języku angielskim w obsadzie inowrocławskiej grupy PaT. Następnie społeczność PaTowska składała sobie życzenia świąteczne i wspólnie śpiewała kolędy.
Nasi PaTowicze podziękowali panu insp.
Grzegorzowi Jachowi za bezinteresowną pomoc, zrozumienie i życzliwość dla naszej działalności, wręczając statuetkę PRZYJACIELA SZKOŁY.
Spotkanie to pozwoliło zintegrować się naszym PaTowiczom z młodzieżą z całej Polski. Wspólnie spędzony czas, liczne rozmowy i chęci do dalszej działalności w programie pozwoliły na znalezienie bratnich dusz i serc.
Opiekunami grupy PaT w Warszawie byli nauczyciele Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach:
Anna Majchrzak, Renata Stoczkiewicz, Lidia Szymczak
i Michalina Marszałek.06 grudnia 2013
II Międzypowiatowy Konkurs Kulinarny "Potrawa wigilijna i bożonarodzeniowa" rozstrzygnięty
W dniu 5 grudnia w naszej szkole odbył się finał II Międzypowiatowego Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna i bożonarodzeniowa ”. W zmaganiach konkursowych udział brały dwuosobowe zespoły z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Sędziejowicach, ZSRCKU Wojsławice.
Zebranych powitał Pan Dyrektor
Ireneusz Stasiak, życząc jednocześnie powodzenia w zmaganiach kulinarnych. Gość specjalny i patron honorowy Konkursu, Pan Starosta Wojciech Rychlik nawiązywał do tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz zachęcał do rywalizacji.
Już od samego rana z pracowni gastronomicznej po szkole rozchodziły się zapachy, które przyciągały wiele osób. Na przygotowanie potraw uczestnicy mieli 90 minut, plus 20 minut na przygotowanie i posprzątanie stanowiska. Zmaganiom drużyn przyglądało się i oceniało jury w składzie: przewodnicząca - Pani
Urszula Czyżak szefowa kuchni w Lawendowych Termach w Uniejowie, Pani Beata Wróblewska właścicielka firmy cateringowej z Sieradza i Pan Jacek Drewniak – Restauracja Regionalna Szadek. Wszystkie zespoły wykazały się wielkim zaangażowaniem i kunsztem w przygotowaniu potraw konkursowych. Tym samym jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, gdyż poziom konkursu był bardzo wysoki. Potrawy, które przygotowali uczestnicy zostały bardzo wysoko ocenione. Po degustacji potraw i naradzie jury ogłosiło wyniki konkursu:
Miejsce I
Natalia Augustyniak, Weronika Rychlik z ZSRCKU Wojsławice
Potrawa: pierś z kaczki w miodowo- winnej zalewie serwowana z surówką w koszyczku z boczku
Miejsce II
Aleksandra Lechowicz, Karolina Paprocka z Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Sędziejowicach
Potrawa: grillowany filet łososia z puree z zielonego groszku i salsą ananasowo-pomidorową z kolendrą i mango
Miejsce III
Natalia Jurek, Edyta Budka z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
Potrawa: kaczka w sosie pomarańczowo-imbirowym
Miejsce III
Weronika Dębkowska, Milena Drab z Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Sędziejowicach:
Potrawa: schab pieczony z owocami i sosem morelowym oraz żurawiną do tego zupa krem z borowików'
Konkurs swoim patronatem objęli Pan
Wojciech Rychlik, Starosta Powiatu Zduńskowolskiego, Pan Henryk Staniucha, Wójt Gminy Zduńska Wola, Pan Artur Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta Szadek.
Fundatorami nagród dla laureatów konkursu byli:
Pan Wojciech Rychlik, Starosta Powiatu Zduńskowolskiego, Pan Henryk Staniucha, Wójt Gminy Zduńska Wola, Pan Artur Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta Szadek oraz Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa.
Naszym fundatorom składamy wyrazy podziękowania i wdzięczność za okazane wsparcie, możliwość rozwoju zainteresowań i umiejętności.
W czasie konkursu odwiedzili nas Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego, Pani
Ewa Padzik – Sekretarz Gminy Zduńska Wola i Pani Krystyna Niewiadomska – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa.
Do naszej szkoły w tym dniu zaprosiliśmy gimnazjalistów, dla których przygotowano różne atrakcje. Program spotkania z gimnazjalistami był następujący:
1.Aerobik -"ćwicz razem z nami" oraz ćwiczenia z hantlami
2. Pokazy barmańskie- degustacja koktajli bezalkoholowych
3. Konkurs na najpiękniejszą dekorację choinki bożonarodzeniowej
4. Pokazy flambirowania - degustacja płonących naleśników
5. Prezentacja potraw konkursowych wykonywanych podczas trwania II Międzypowiatowego Konkursu Kulinarnego „Potrawa Wigilijna i Bożonarodzeniowa”.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy już za rok na kolejną edycję konkursu.

"W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w II Międzypowiatowym Konkursie Kulinarnym ,,Potrawa wigilijna i bożonarodzeniowa" rywalizowały drużyny Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach, Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie i gospodarzy, czyli ZSRCKU w Wojsławicach".

(czytaj dalej>>>>)
  
i zobacz fragment audycji telewizyjnej "Wprost ze Zduńskiej":

04 grudnia 2013
W dniu 25.10.2013r. uczeń II klasy gimnazjum Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wziął udział w konkursie pt: Prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości Juliana Tuwima.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach przy współpracy Gminy Zapolice i Powiatu Zduńskowolskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 4.12.2013r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach. Uczeń II klasy gimnazjum Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego -
Jakub Miller otrzymał dyplom za udział w konkursie. Uczeń wykazał się ogromnym zaangażowaniem przygotowując prezentację multimedialną, dotyczącą życia i twórczości sławnego pisarza Juliana Tuwima.
Celem konkursu była popularyzacja roku Juliana Tuwima oraz zainteresowanie młodzieży jego twórczością. Przedmiotem prezentacji wykonanych przez uczniów była inspiracja życiem i twórczością Juliana Tuwima. Głównym celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat pisarzy i poetów. Powiatowy konkurs na Prezentację multimedialną miał również na celu rozwijanie posługiwania się technologią informacyjną oraz wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Opiekę nad wykonaniem prezentacji przez ucznia gimnazjum ZSRCKU sprawowała Pani
Sylwia Młodzieniak.

02 grudnia 2013
Lista osób zakwalifikowanych do II Międzypowiatowego Konkursu Kulinarnego
"Potrawa Wigilijna i Bożonarodzeniowa" odbywającego się w ZSRCKU w Wojsławicach

FINAŁ V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „KUCHNIA POLSKA NA MAZOWSZU” – nasz kolejny sukces

W dniu 29 listopada w Warszawie odbył się finał V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „KUCHNIA POLSKA NA MAZOWSZU”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie II klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w składzie
Kamila Pluskwa, Dorota Piecyk i Szymon Kubiak. Uczestników do konkursu przygotowywała Pani Lucyna Gara.
Wielkim sukcesem i przyjemnością było dla nas znaleźć się wśród 12 najlepszych drużyn w Polsce. W eliminacjach do konkursu startowało 45 zespołów, w tym jeden z Berlina. Nasi uczniowie byli najmłodsi spośród wszystkich uczestników.
Konkurs Gastronomiczny składał się z dwóch działań:
- Konkursu Kulinarnego organizowanego pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni według zasad regulaminowych (WACS) World Association of Chefs Societies.
- Konkursu Kelnerski organizowanego pod patronatem Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika.
Nasza drużyna wylosowała 7 numer startowy, jak się później okazało szczęśliwy. Dziewczyny rywalizowały w pracowni gastronomicznej, a ich zadanie polegało na wykonaniu po 4 porcje zakąski gorącej i 4 porcje dania głównego według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego. Jury konkursowe zwracało uwagę na profesjonalizm pracy, staranność wykonania, smak potraw a także na dekorację i wykorzystanie surowców.
Zadaniem Szymona było rozwiązanie testu z zakresu obsługi konsumenta. Test zawierał 20 pytań, 10 w języku polskim i 10 w języku angielskim. Następne zadanie to nakrycie klasyczne stołu do określonego menu oraz improstyl. Po zakończeniu tych czynności czekało na Szymona flambirowanie naleśników Crepes Suzette, z którym bardzo dobrze sobie poradził, zbierając wiele pochwał od jurorów.
Wszystkim zmaganiom konkursowym towarzyszyły wielkie emocje a nawet łzy niektórych uczestników. Po podsumowaniu wszystkich wyników w konkursie kelnerskim
Szymon Kubiak zajął 3 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Jest w trójce najlepszych w Polsce. Serdecznie gratulujemy wyników i sukcesu. Dziewczyny nie zajęły miejsca w pierwszej trójce.
Kamili, Dorocie i Szymonowi gratulujemy sukcesu i dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność w przygotowaniach do zmagań konkursowych i godne reprezentowanie szkoły w finale konkursu.


29 listopada 2013
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Szkolenia Ustawicznego otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.
Nazwa zadania:
„Ekologicznie zakręceni- pracownia edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”
Wartość ogólna zadania:
36.790,00 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN:
31.860,00 zł (dotacja)
(więcej o projekcie możesz poczytać tuta >>>>>>>)

25 listopada 2013
W dniu 25 listopada br. w Wieluniu w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów wyróżnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z rejonu nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu. Z naszej szkoły stypendia odebrali:
Andrzej Kaczorkiewicz- uczeń III klasy technikum w zawodzie kucharz oraz Dawid Matusiak – uczeń II klasy Liceum o charakterze policyjnym.

22 listopada 2013
W dniu 22.10.2013r. uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wzięli udział w Kontrdyktandzie i Teście Wiedzy o Języku. Organizatorem było już po raz czwarty Towarzystwo Kultury Języka przy współpracy z MDK. Prace uczestników ,,Kontrdyktanda” sprawdzali:
Maria Cyran, Elżbieta Gauza - Hertmanowska, Adam Rychlik i Joanna Sychniak – Paterek.
Wyniki podano we wtorek 19.11.2013r. w MDK w Zduńskiej Woli. Efekt uczniowskich starań został podsumowany, a najlepsi zostali nagrodzeni.
Tytuły „Mistrza” otrzymały
Klaudia Siwiak - uczennica Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach oraz Wiktoria Lewandowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Pozostali uczniowie naszej szkoły: Milena Kaczmarek, Róża Jagiełło, Paulina Leśniak i Kamil Bańkowski otrzymali Dyplomy za udział w konkursie.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodych osób na znajomośc poprawnej pisowni, która często w dobie komputerów, zanika. Udział w Kontrdyktandzie i Teście Wiedzy o Języku Polskim miał na celu propagowanie zasad poprawnej polszczyzny oraz sprawdzenie umiejętności poprawnego pisania. Opiekę nad młodzieżą ZSRCKU sprawowała Pani
Sylwia Młodzieniak.


19 listopada 2013
IV MISTRZOSTWA POLSKI UCZNIÓW SZKÓŁ CUKIERNICZYCH EXPO SWEET 2014
Celem Mistrzostw jest rozwijanie wśród młodzieży artystycznych pasji w zakresie sztuki cukierniczej i zwiększenie zainteresowania tą tematyką.
Tegoroczne eliminacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i opiekunów grup. W eliminacjach wzięły udział 43 szkoły z całego kraju i prezentowany przez finalistów poziom był naprawdę bardzo wysoki.
Uczennice klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:
Martyna Floriańczyk i Justyna Chajduk podjęły się niełatwego zadania, jakim było przygotowanie tortu konkursowego. Tematyka tegorocznych Mistrzostw brzmiała „Raz na ludowo – smaki, wzory, tradycja”. Drużyna naszej szkoły przygotowała tort na wybraną przez siebie okazję, interpretujący powyższy temat. Dziewczyny wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem, pomysłowością i inwencją twórczą w przygotowaniu pracy konkursowej. Temat naszej pracy: „Folkowa inspiracja”, tort przygotowany z okazji Festiwalu Kultur Ludowych.
Do ścisłego finału Mistrzostw zakwalifikowano 12 drużyn, nasze uczennice znalazły się na liście rezerwowej.
Dziękujemy serdecznie za pracę jaką wykonały Martyna i Justyna i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach Mistrzostw.
Opiekunką uczennic była Pani
Lucyna Gara

10 listopada 2013

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GASTRONOMICZNY „KUCHNIA POLSKA NA MAZOWSZU 2013”
Sukcesem naszych uczniów zakończył się udział w eliminacjach do finału V Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2013”. Jesteśmy w finale konkursu, wśród 12 najlepszych drużyn w Polsce.
Konkurs Gastronomiczny składa się z dwóch działań:
- Konkurs Kulinarny organizowany jest pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni według zasad regulaminowych (WACS) World Association of Chefs Societies.
- Konkurs Kelnerski organizowany jest pod patronatem Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika.
W dniu 29 listopada 2013r. w Warszawie naszą szkołę reprezentować będą uczniowie II klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:
Kamila Pluskwa, Dorota Piecyk i Szymon Kubiak. Ich zadanie będzie polegało na:
- wykonaniu po 4 porcje zakąski gorącej i 4 porcje dania głównego według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego – to zadanie dla Kamili i Doroty.
- rozwiązaniu teoretycznego testu wiedzy zawodowej, nakryciu stołu (klasyczne oraz improstyl), oraz przeprowadzenie flambirowania, zgodnie z zasadami przewidzianymi
w Konkursie Kelnerskim – to zadanie dla Szymona.
Potrawy, które przygotowaliśmy na konkurs to:
1.Roladki z pstrąga na warzywnej pierzynce podane z sosem holenderskim.
2. Soczysta pierś indycza faszerowana serem, śliwką i morelą, serwowana z siankiem z buraków i sosem winogronowym.
 
Opiekunem naszej drużyny jest Pani
Lucyna Gara.
30 października 2013
30 października 2013 r. i 6 listopada 2013 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym, klas II a LO i II b LO, brali udział w warsztatach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli prowadzonych przez panią psycholog
Beatę Kościelniak w ramach programu pracy z uczniem zdolnym. Organizatorem spotkania była pani Renata Stoczkiewicz – pedagog szkolny.

W dniu 30.10.2013 r. w naszej szkole rozpoczęły się warsztaty teatralne Wojsławickiej grupy PaT. Młodzież z liceum, technikum, a także gimnazjum przygotowują się do wystawienia spektaklu profilaktycznego „Cios”. Autorem scenariusza jest uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym
Dorota Pietrzak.


29 października 2013

Ślubowanie kadetów w Wojsławicach było okazją do sporej uroczystości w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. (...) 29 października 2013 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym. Przysięgę na Sztandar Szkoły złożyło w tym roku 62 kadetów. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego oraz gminnego, służby mundurowe reprezentujące jednostki współpracujące z naszą szkołą: Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Komendę Powiatową Policji w Łasku, Komendę Powiatową Policji w Poddębicach, Oddziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi. Obecni byli także uczniowie klas starszych i licznie przybyłe rodziny kadetów.
Po uroczystym wręczeniu legitymacji przedstawiciele kadetów serdecznie podziękowali za możliwość kształcenia w klasach o profilu policyjnym. W okolicznościowych przemówieniach gratulowano kadetom wyboru szkoły a także zapewniono, że czeka na nich praca w pobliskich komendach. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
insp. Włodzimierz Kłobus poinformował uczniów o wchodzącym niebawem rozporządzeniu, które przyznaje dodatkowe punkty przy naborze do służby dla absolwentów szkół o profilu policyjnym. W dalszej części dyrektor Ireneusz Stasiak wręczył pamiątkowe statuetki i podziękowania osobom zasłużonym dla Szkoły.
Po uroczystości wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów z klas o profilu gastronomicznym.
Posłuchaj audycji radiowej emitowanej na antenie Radia Łódź

Poczytaj też tutaj:
    Powiat


20 października 2013
W październiku 2013 roku 30 uczniów naszej szkoły brało udział w Warsztatach szkoleniowych ,,Obsługa Gości - Serwis specjalny''. Zajęcia prowadził Pan
Grzegorz Górnik z Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika.

W programie warsztatów znalazły się następujące zagadnienia:
- Serwis Specjalny ( Homary , Raki , Kawior , Ślimaki )
- Standardy nakrycia stołu, zastawa i menaże do serwisu specjalnego, zasady konsumowania oraz metody serwowania.
- Flambirowanie przy stoliku gości na wózku do flambirowania, ( np.: naleśniki, banany )
- Serwowanie i porcjowanie owoców, np.: ananas, banan
- Motywacyjny proces obsługi kelnerskiej - triki kelnerskie.
Nasza młodzież miała możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach i brała w nich aktywny udział. Przy okazji było dużo emocji i świetnej zabawy.
Nasza szkoła otrzymała Euro – Certyfikat Jakości
Za stwarzanie szansy poszerzania umiejętności praktycznych uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w zawodach branży gastronomicznej
Warsztaty zorganizowała i nad ich przebiegiem czuwała Pani
Lucyna Gara.
Certyfikat
30 wrzesień 2013

Adam Klucha, uczeń Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach zachował się jak prawdziwy bohater. Wraz z kolegami uratował dwójkę dzieci, które w czerwcu topiły się w rzece Warta przy moście w Sieradzu.
Zobacz materiał na stronie www.nasze.fm (kliknij tutaj)
Zobacz materiał na stronie wwww.ezdunska.pl (kliknij tutaj)

9-13 lipiec 2013
VIII Ogólnopolski Przystanek PaT


Uczestnicy Wojsławickiej grupy PaT w dniach 9-13 lipca 2013 r. brali udział w VIII Ogólnopolskim Przystanku PaT w Łodzi. Uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, artystycznych, tanecznych i sportowych.
Nauczyciel ZSRCKU z Wojsławic,
Jarosław Bomba, był instruktorem warsztatu z „Samoobrony” na Ogólnopolskim Przystanku PaT w Łodzi. Ponadto uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym pełnili służbę PaTrolową.
„To był fantastycznie wykorzystany czas. Dużo się nauczyliśmy, przy tym była fenomenalna zabawa i szaleństwo bez nałogów, bez alkoholu i narkotyków. Polecam wszystkim” – tak po zakończeniu Przystanku wypowiadała się jedna z uczestniczek Wojsławickiej grupy PaT.