Dzisiaj jest
Wydarzenia archiwalne
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wybrane wydarzenia archiwalne z roku 2010/2011

24.05.2011
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach dnia 24 maja odbył się test sprawności fizycznej dla klas liceum ogólnokształcącego o charakterze policyjnym do którego przystąpiło blisko 200 kandydatów z pobliskich powiatów głównie zduńskowolskiego, sieradzkiego, poddębickiego, łaskiego, wieruszowskiego, pabianickiego.
Kandydaci w tym roku prezentowali wysoki poziom, dzięki czemu szkoła zyskuje coraz większą renomę.

 


20.05.2011

W dniach 16 – 20 maja odbył się wyjazd do szkoły policji w Słupsku który był kontynuacja i podsumowaniem zajęć z wyszkolenia strzeleckiego.
Nasi uczniowie zajeli 3 pierwsze miejsca w turnieju strzeleckim zorganizowanym przez Szkołę policji w Słupsku. Rywalizowali razem z słuchaczami przyjętymi do służby w policji.
Poza zajęciami obowiązkowymi nasi licealiści zwiedzali Słupsk, Gdańsk, Sopot, Westerplatte świetnie się przy tym bawiąc.


Klasy o profilu Pożarniczym odbyły wyjazdy studyjne do Sieradza, Łodzi i Częstochowy


2 maja w Zduńskiej Woli odbyły się oficjalne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski. Główne uroczystości związane z oddaniem honorów polskim symbolom narodowym odbyły się na osiedlu Karsznice.
W tamtejszym kościele odprawiona została msza św., po której mieszkańcy i delegacje władz samorządowych, szkół w tym liczna delegacja uczniów ZSRCKU w Wojsławicach i organizacji społeczno-politycznych przemaszerowali pod pomnik bohaterskich kolejarzy z Karsznic: Juliusza Sylli i Kazimierza Kałużewskiego, gdzie złożono kwiaty.
Kolejnym punktem obchodów było uroczyste podniesienie flagi państwowej na placu przy Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli. Tam również przypomniano symbolikę polskiej flagi państwowej.
Tekst jak i zdjęcia udostępnione za zgodą właściciela strony http://www.ezdunska.pl/, któremu bardzo dziękujemy.
Link do pełnej treści wiadomości: http://ezdunska.pl/index.php/wiadomosci-aktualnosci/1512-dzie-flagi-w-zduskiej-woli-foto


22 kwietnia 2011

Już w czerwcu 2011 roku rusza kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Przyznawanie stypendiów ma na celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności
i pasji. Najzdolniejsi mogą się ubiegać o stypendia w kwocie do 10 tys. zł.
Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno
z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

1. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie od 1 do 30 czerwca 2011 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

2. Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

§ Katarzyna Mielko, pokój 1509 tel. 042 291-98-29, katarzyna.mielko@lodzkie.pl

§ Katarzyna Stępień, pokój 1504 tel. 042 291-98-27, katarzyna.stepien1@lodzkie.pl

3. Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 107.

4. Konsultacje

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie Departamentu.

5. Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja.


24.03.2011 DNI OTWARTE

- Akcja ratowniczo-gaśnicza, pokazy samoobrony, musztry, kurs strzelecki, liczne pokazy to kilka spośród licznych atrakcji, które wczoraj przygotowaliśmy dla tegorocznych Absolwentów Gimnazjum. Każdy znalazł coś dla siebie, dziewczyny brały udział w kursie florystycznym, gdzie pod czujnym okiem fachowca poznawały tajniki układania bukietów, zaś chłopcy nie odstępowali na krok strzelnicy. Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kulinarne z płonącymi naleśnikami, pokazy klas mundurowych musztry i samoobrony czy pokaz Straży Pożarnej – rozcięcie samochodu z wypadku i uwalnianie ofiar, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Chętni brali udział w zajęciach warsztatowych z języków obcych w najnowszej pracowni do nauki języków wyposażonej w stanowiska z słuchawkami oraz z przedmiotów ścisłych przy wykorzystaniu nowej tablicy interaktywnej. Przypomnijmy, że szkoła pozyskała fundusze unijne na zakup tablicy oraz wyposażenie pracowni językowej w ramach projektu „Policjant o najwyższych kwalifikacjach”. Inni zwiedzali Izbę Regionalną, brali udział w konkursach ekonomicznych i zajęciach przedmiotowych.

Z pewnością wielu spośród wczorajszych Gimnazjalistów wróci do Nas już we wrześniu, ale wówczas już z plecakiem- nie jako kandydaci, ale jako uczniowie.

- Zainteresowanie uczniów przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Odwiedziło nas ponad 400 Gimnazjalistów, w tym 8 grup zorganizowanych ze szkół z naszego powiatu oraz z powiatów sąsiednich. Również gimnazjaliści wraz z Rodzicami indywidualnie przyjechali, aby poznać naszą ofertę, która w tym roku jest naprawdę bogata. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży proponujemy następujące kierunki: technika w zawodach technik rolnik, kucharz, technik rolnik, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, licea ogólnokształcące o charakterach: policyjnym i pożarniczym, a także zasadnicze szkoły zawodowe: ogrodnik, rolnik, kucharz małej gastronomii, rzeźnik-wędliniarz, piekarz. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Zainteresowanie uczniów było ogromne, co bardzo nas cieszy – podkreślał Ireneusz Stasiak, dyrektor ZSRCKU w Wojsławicach.


21.03.2011

W DNIU 21 MARCA W NASZEJ SZKOLE ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY SPEKTAKL PT OSTATNIA LEKCJA BELFRA PRZEZ SAMORZĄD SZKOLNY. AKTORZY PRZEKAZYWALI UCZNIOM JAK ŻYĆ W DZISIEJSZYCH CZASACH BEZ UZALEŻNIEŃ KTÓRE NIESIE WSPÓŁCZESNY ŚWIAT


11.03.2011

11 marca br. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach odbyło się spotkanie włodarzy powiatu i gmin z nowo wybranymi sołtysami z terenu powiatu zduńskowolskiego.

Celem spotkania było uświadomienie zaproszonym gościom ich ważnej roli w życiu lokalnej społeczności oraz przekazanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych. Organizatorem był Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik


3 listopada 2010

Zaproszenie
Dnia 9.11.2010 o godz.1300
zapraszamy na uroczystą przysięgę klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym
i Liceum Ogólnokształcącego o charakterze pożarniczym,
która odbędzie się w ZSRCKU w Wojsławicach

Dyrektor
Ireneusz Stasiak

Przysiędze kadetów towarzyszył będzie uroczysty apel poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.