Dzisiaj jest
Wydarzenia archiwalne
w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wybrane wydarzenia archiwalne w z roku 2009/2010


23.04.2010 r.

Nasza szkoła została objęta powiatowym programem "Cukrzyca - Podaj dłoń osobie potrzebującej". Program finansowany jest z budżetu Starostwa Powiatowego. W ramach programu w dniu 27 kwietnia 2010 r. (wtorek) odbędzie się w naszej szkole akcja badania poziomu cukru, kierowana do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników.
23.04.2010 r.

W dniach 16, 20 i 23 kwietnia 2010 r. gościliśmy w naszej skzole przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Panowie strażacy prowadzili zajęcia z pierwszej pomocy z uczniami klas przedostatnich. Młodzież uczyła się, jak udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej, ćwicząc na wzajem.


23.03.2010 r.

Dziś w naszej szkole odbyła się prelekcja dla uczniów klasy III technikum w zawodzie kucharz i klasy III technikum w zawodzie technik technologii żywności, w ramach programu edukacyjnego "Honorowe Krwinki". Prelekcję prowadzili: przedstawiciel Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi z Warszawy oraz przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Młodzież miała okazji uświadomić sobie jak ważne jest krwiodawstwo, a należy podkreślić że nasi uczniowie aktywnie i bardzo często biorą udział w organizowanych u nas akcjach honorowego oddawania krwi.


11.03.2010 r.

W imieniu Dyrekcji ZSRCKU oraz pani Agnieszki Grobelnej i pani Anny Wolarek chcemy podziękować następującym uczniom za udział w przygotowaniu Targów Edukacyjnych i aktywne promowanie szkoły w środowisku lokalnym:

Patrycja Bąk III TTŻ
Wioleta Jezuita III TTŻ
Łukasz Kapituła III TTŻ
Aleksandra Kujawa III TTŻ
Dorota Kosecka III TTŻ
Elżbieta Rychlik III TTŻ
Piotr Wolny III TTŻ
Justyna Banasiak II TTŻ
Elżbieta Ojczenasz II TTŻ
Daniel Kopciuch III LP
Michał Waloch IIILP
Mateusz Wawrowski Ia LO
Marcin Kluska III TR

Szczególne podziękowania za stałą współpracę przy organizacji Targów Edukacyjnych , bardzo duże zaangażowanie w promocję szkoły, pomysłowość i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań i miłą atmosferę podczas wspólnej pracy kierujemy do następujących osób:

Mateusz Twardowski III TK
Dominik Wróblewski III TK
Piotr Pawłowski Ia LO
Dominika Walocha Ia LO
Karolina Chrzanowska IV TTŻ/TK
Julita Klimczak IV TTŻ/ TK
Mateusz Kosecki IV TTŻ/ TK

DZIĘKUJEMY!!!


09.03.2010 r.

Projekt WyGRAj fundusze europejskie realizowany jest w dziewięciu regionach Polski przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Partnerem w województwie łódzkim jest Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach

18 marca 2010 roku w godz. 9.00-15.00 w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach odbędzie się podsumowanie projektu i Dzień Otwarty Szkoły.


05.03.2010 r.

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie klasy I technikum w zawodzie technik rolnik: Kacper Nowak i Bartosz Kornacki zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. W dniu 04 marca 2010 r. w Kościerzynie w etapie okręgowym uplasowali się na następujących miejscach: Kacper na III, a Bartosz na IX. Chłopakom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach!


01.03.2010 r.

„Więc nim przez próg szkoły przejdziesz,
by ścieżkami wiedzy zmierzać...”

Dnia 18 marca 2010 r. w godzinach 9.00-14.00 zapraszamy na Dzień Otwarty do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, podczas którego można obejrzeć szkołę, spotkać się z nauczycielami i dowiedzieć się o kierunkach kształcenia.
W tym roku - liceum ogólnokształcące o charakterze policyjnym
i liceum ogólnokształcące o charakterze pożarniczym!

Z przyjemnością informujemy, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego z Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który nasza szkoła złożyła, został oceniony pozytywnie i otrzymał po ocenie merytorycznej 76,5 pkt. Projekt nosi nazwę "Policjanci o najwyższych kwalifikacjach" Zajęcia ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia będą ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematycznych oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu desproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Projekt obejmuje 65 uczniów Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym. Będzie realizowany w okresie 01.02.2010 - 30.03.2011. Wartość projektu to 448.338,00 zł.

13.01.2010 r.

Fundacja Roberta Schumana, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i Starostwo Powiatowe W Zduńskie Woli ogłaszają konkurs fotograficzny pt. „ Jak zmienia się Twoja okolica dzięki funduszom unijnym?”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „WyGRAj fundusze europejskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Organizatorem projektu i fundatorem nagród w konkursie jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć prezentujących ciekawy sposób efektywnego wykorzystania funduszy europejskich w regionie. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja pozytywnych efektów wykorzystania w regionie funduszy unijnych oraz zwiększenie wśród młodych ludzi zainteresowania i świadomości zmian zachodzących na tym obszarze od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Konkurs adresowany jest do młodzieży (do 26 lat włącznie) z powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie/zdjęcia (max. 2) w wersji papierowej (format A4) oraz w wersji elektronicznej zapisane na płycie CD na adres: ZSRCKU Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola lub złożyć osobiście w sekretariacie ZSRCKU w Wojsławicach w terminie do 05 marca 2010 r.
Jury dokona wyboru 3 fotografii i przyzna 3 równorzędne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 300 zł (3 x 100 zł każda).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

04.12.2009 r.

Dorota Kosecka- uczennica klasy III technikum w zawodzie technik technologii żywności zajęła
I miejsce w Konkursie Plastycznym „Kartka na Boże Narodzenie” w kategorii wiekowej 16-18 lat. Konkurs organizowany był przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na Pięterku” w Zduńskiej Woli, a odbył się w dniu 02.12.2009 r. Dorota przygotowała pracę pod okiem Pani Izabeli Wrąbel- Perdek- nauczycielki języka polskiego.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 10 grudnia 2009 r. o godz. 17.00 w sali lustrzanej PMDK w Zduńskiej Woli. Dorocie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

23.11.2009

Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach, jako jedna z dziesięciu szkół w kraju, został zwycięzcą konkursu grantowego Fundacji Roberta Schumana „Wygraj fundusze europejskie”.
Projekt realizowany jest przez PFRS w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków UE.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy młodzieży o funduszach europejskich, sposobach ich pozyskiwania i wykorzystania, o ich wpływie na rozwój lokalnego środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców. Będzie to zarazem świetna okazja do promocji funduszy europejskich, a młodzieży pomoże przełamać postawę bierności wobec otaczających ją problemów.
Przedsięwzięcie zaplanowano na marzec. Składać się będzie ono z dwóch części. Pierwsza- to gra miejska, podczas której uczestnicy, podzieleni na grupy tematyczne, ,,zbadają” najważniejsze problemy w regionie oraz sposób w jaki można przyczynić się do ich rozwiązania, wykorzystując fundusze europejskie. Wszystkie grupy pracować będą pod okiem wykwalifikowanych trenerów delegowanych przez PFRS.
Propozycje młodzieży zostaną skomentowane przez fachowców w zakresie funduszy europejskich i polityki regionalnej. Podsumowaniem projektu, będzie wydarzenie lokalne, podczas którego młodzież zaprezentuje efekty swojej pracy.
Za realizację projektu w ZSRCKU odpowiedzialne są p. Bogumiła Filipiak i p. Maria Styczyńska, które zgłosiły szkołę do projektu i opracowały nagrodzony scenariusz wydarzenia lokalnego.

Uwaga!
Projektowi towarzyszyć będzie konkurs fotograficzny na zdjęcia prezentujące ciekawy sposób dotychczasowego wykorzystania funduszy europejskich w najbliższym otoczeniu. W konkursie może wziąć udział młodzież do 26 roku życia. Prace (zdjęcia- format A-4 i reportaże zdjęciowe) prosimy przesyłać na adres: ZSRCKU Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola.
20.11.2009 r.

W dniu 27 listopada 2009 r. w naszej szkole odbędzie się feta finałowa „Catering bez tajemnic”, która stanowi podsumowanie projektu „Kucharze swego losu”. Feta odbędzie się
o godzinie 16.30 w świetlicy szkolnej.

Projekt „Kucharze swego losu” realizowany był w okresie od 02 marca 2009 r. do 30 listopada 2009 r. jako oddolna inicjatywa uczniów naszej szkoły. Współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obejmował trzy bloki : gastronomiczno- kelnerski, językowy i przedsiębiorczości. Młodzież miała zapewniony posiłek w trakcie trwania zajęć oraz dowóz do domu po zajęciach. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę i lokalnych przedsiębiorców. Autorkami projektu były Pani Bogumiła Filipiak i Pani Lucyna Gara, która również była koordynatorem całego przedsięwzięcia.

16.11.2009 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Karolina Kuster - uczennica klasy II technikum technikum technologii żywności otrzymała
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2009/ 2010. Stypendium to jest ogromnym wyróżnieniem i docenieniem pracy za ubiegły rok szkolny. Przyznawany jest uczniowi, który w szkole ma najwyższą średnią ocen, wykazuje szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie. Karolina na koniec poprzedniego rok szkolnego uzyskała średnią ocen- 4,94 , a jej zainteresowania są ściśle związane z przedmiotami zawodowymi, takimi jak technologia żywności i mikrobiologia. Gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów!